Annons

Sanofi-Aventis utreds av EU

Sanofi-Aventis lät inte EU-kommissionens utredare kopiera ett visst dokument förrän franska myndigheter utfärdat ett tillstånd om husrannsakan. Kommissionen utreder nu om företaget begick ett brott när de förvägrade utredarna tillgång till dokumenten.

3 jun 2008, kl 15:06
0

Annons

I början av året inledde EU-kommissionen en undersökning av konkurrenssituationen bland läkemedelsföretagen i Europa, som ska vara färdig våren 2009. Målet är bland annat att upptäcka vilka överenskommelser som finns mellan de företag som sitter på patenten och de som producerar generika. Som en del i utredningen har kommissionen gjort oanmälda besök på flera företag. I mitten av januari var det Sanofi-Aventis tur, Frankrikes största läkemedelsproducent.

Men Sanofi-Aventis vägrade att lämna ut ett visst dokument om inte
kommissionen kunde visa upp ett tillstånd om husrannsakan utfärdat av
de franska myndigheterna. Ett tillstånd ordnades och EU-kommissionens utredare fick en kopia av dokumentet. Nu har kommissionen vidtagit rättsliga åtgärder för att utreda om företaget gjort sig skyldigt till brott när de undanhöll dokumentet.