Sängkantsfarmaci

Mera tjänst och mindre centralförråd var landstingets uttryckliga begäran på servicen från sjukhusapoteken. Det har man fått. Patienterna får medicinen och personlig information direkt vid sängkanten. Vårdpersonalen behöver inte använda dyrbar tid till apoteksbesök.Det är lätt att hitta till sjukhuset i Lidköping. Svårare är det, trots skyltarna, att sedan hitta fram till sjukhusapoteket som ligger […]

21 jun 2002, kl 18:19
0

Mera tjänst och mindre centralförråd var landstingets uttryckliga begäran på servicen från sjukhusapoteken. Det har man fått. Patienterna får medicinen och personlig information direkt vid sängkanten. Vårdpersonalen behöver inte använda dyrbar tid till apoteksbesök.
Det är lätt att hitta till sjukhuset i Lidköping. Svårare är det, trots skyltarna, att sedan hitta fram till sjukhusapoteket som ligger gömt i källarens vindlande gångar.
Kanske säger placeringen något om synen på apotekets uppgift; att först och främst vara ett centralförråd och distributör av läkemedel till sjukhuset.


Minst hjälp till de sjukaste
Det är få patienter som sökt sig hit med sina recept när det varit dags för hemgång. Istället har det varit vårdperso-
nal eller anhöriga som hämtat ut medicinerna.
? De som är mest sjuka har fått minst hjälp av oss, konstaterar Maria Norén som är chef för sjukhusapoteket. Men en förändring är på gång.
Numera har patienterna möjlighet att få sina läkemedel levererade direkt till sängkanten av apotekspersonalen. Samtidigt får de information om medicinerna och möjlighet att ställa frågor direkt till farmaceuten.
? Det är en betydligt bättre informationsmiljö vid sängkanten än vid apoteksdisken säger Åsa Ahlenbäck som är recpetarie och ansvarig för det här arbetet.
? Patienterna är mindre stressade och jag får information som troligen inte kommit fram vid disken.
Åsa Ahlenbäck går upp till avdelningarna efter ronden och hör om några patienter ska åka hem. Om så är fallet hör hon sig för om de vill ha hjälp med medicinerna.
Den här dagen är det en patient på hjärt/lung-avdelningen som ska skrivas ut. Och jo, han tycker det är bra om han kan få medicinerna till avdelningen, om det inte är för mycket besvär, annars kan ju frun hämta dem förstås.
Han och Åsa Ahlenbäck småpratar lite och det visar sig att det är första gången han är inlagd på avdelningen och att han inte ätit några mediciner tidigare.
? Hade han kommit ned till apoteket hade jag troligen inte fått den informationen. Än mindre om hans fru hämtat medicinerna.
Nu vid sängen sätter hon sig ned och berättar utifrån det informationsmaterial som gjordes under hjärt/kärl-året om medicinernas verkan.
Patienten är först lite undrande när Åsa Ahlenbäck talar om att han ordinerats två blodtryckssänkande mediciner.
? Jaha, två av samma sort!?
Åsa Ahlenbäck förklarar hur Norvasc och Seloken verkar så att det blir förståeligt varför han ordinerats två. Eftersom patienten ska komma på återbesök om någon vecka berättar hon också att han kan börja med provförpackningar och vilken skillnad det blir i pris. Hon säger också att han inte ska krossa dem och varför och hon nämner de vanligaste bieffekterna.
? Men du, vad händer om man glömmer att ta dom en dag, ska man ta två nästa dag då eller…


Började som projekt
Det började som ett projekt, Gränslös läkemedelsförsörjning, hösten 1999, på en medicinavdelning på sjukhuset i Lidköping och en på kärnsjukhuset i Skövde. Nu ingår alla fyra sjukhusen i Skaraborg. I det avtal som nu skrivs med landstinget ska hälften av alla patienter, cirka 1 200 i månaden, nästa år nås med den här servicen. Idag är det 500 som omfattas av den gränslösa läkemedelsförsörjningen.
? Men vi var inte först, är apotekschefen Maria Norén noga med att påpeka. Liknande service och tankegångar finns på andra sjukhusapotek. Men genom att vi började som ett projekt har vi i en rapport kunnat dokumentera vinsterna för landstinget med den här servicen. Vårdpersonalen har givit högt betyg åt servicen och vill behålla den.
? Ska sjukhusapoteken överleva en eventuell konkurrensutsättning är det nödvändigt att vi visar att vi har mer att erbjuda än att fungera som läkemedelsdistibutör.
Apoteket AB:s omorganisation nästa år innebär också att sjukhusapoteken ska profilera sina farmaceutiska tjänster till landstingen.
Det var egentligen också en uttrycklig begäran från landstinget om mer tjänst och mindre centralförråd som gjorde att  verksamheten kom igång.
Sedan tidigare förser sjukhusapoteket apodos-patienter med läkemedel innan hemgång. Att också erbjuda patienter med vanliga recept att få sina läkemedel expedierade vid sängkanten var därför en naturlig utveckling.
Även om förändringen till en del kommit igång med ?kniven på strupen? tycker Maria Norén att det är en riktig utveckling.
? 75 procent av de hemgående patienterna i projektet skulle inte fått någon information om sina mediciner av oss om  de inte ingått i studien. Eftersom det oftast var vårdpersonal eller anhöriga som hämtade ut dem skulle de möjligen fått andrahandsinformation. Det i sin tur innebär att riskerna för missförstånd blir stora.
Utvärderingen visar att förståelsen för ordinationen blir bättre genom den här servicen. I förlängningen kan det också innebära att färre insjuknar igen på grund av att de inte följt ordinationen eller inte förstått den.
Med andra ord en säkrare och mer rationell läkemedelshantering.


Tid är pengar
Under projekttiden räknade man också ut den tidsvinst det innebär för vårdpersonalen att apotekspersonalen kommer med medicinerna till patienterna.
På de tolv avdelningar som tillfrågades hade vårdpersonalen tidigare gjort cirka 102 apoteksbesök för patienter per vecka. Efter att apoteket börjat med sin gränslösa service gjorde man cirka elva apoteksbesök under en vecka.
Utifrån beräkningen att varje apoteksbesök tog ungefär 20 minuter blev det i arbetstid på att år ungefär 1 517 timmar. Omräknat i pengar utifrån en månads-lön på 15 000, drygt 185 000 kronor på ett år.
Om apoteket ger den här servicen till hälften av de hemgående patienterna med recept frigör man tid för landstinget motsvarande sex tjänster.
Cirka 15 minuter extra, exklusive iordningsställande av medicinen, lägger farmaceuten ner per patient visar den tidsstudie man gjort.
? På kirurgkliniken där vi nu ska börja med den här servicen kommer tidsvinsterna för vårdpersonalen att bli större än på medicinavdelningarna, tror Åsa Ahlenbäck. Där är det ännu vanligare att patienterna måste be personalen hämta medicinerna.
Risken för behandlingsavbrott blir också mindre genom den här servicen.
Det kan ta tid innan man kommer till apoteket och ibland har inte apoteken på landsbygden medicinen på lager, påpekar Maria Norén.
Idag när patienter ofta skrivs ut så tidigt som möjligt och kanske inte känner sig ?friska nog? att direkt ta sig till apoteket ökar också risken för behandlingsavbrott.
Förutom att under nästa år nå åtminstone hälften av alla patienter som skrivs ut i Skaraborg, planerar man att utveckla apodoshanteringen.
? Eftersom infarktpatienter och patienter med instabil angina ofta har mycket medicinändringar och dyra läkemedel är vår idé att erbjuda dessa patienter att istället för stora dyra förpackningar köpa apodosförpackningar som räcker i fjorton dagar. Idag går de hem med mediciner som det kanske efter ett par veckor visar sig att de inte ska ha, säger Maria Norén. Apodosen borde kunna bli ett både säkert och billigare alternativ.