Annons

Samarbete ska ge bättre cancerläkemedel

Ett nytt EU-projekt ska få fram fungerande cancerbehandlingar genom att samla klinisk och preklinisk forskning.

5 mar 2007, kl 12:53
0

Karolinska institutet leder det nya EU-projketet CHEMORES som ska få fram bättre behandlingar mot lungcancer och hudcancer. Båda cancerformerna är idag svåra att behandla.
– Det finns läkemedel men de har väldigt dålig effekt, särskilt när tumörerna har spridit sig i kroppen, säger projektetledaren docent Johan Hansson.

I projektet ingår 17 kliniker och åtta prekliniska forskningsgrupper, ett faktum som Johan Hansson tror bäddar för lyckade resultat.
– Det är ett nytt angreppssätt att ha med både den kliniska och den prekliniska forskningen i samma projekt. Problemet är ofta det stora steget mellan de resultat som forskningslaboratorierna kommer fram till och vad som sedan går att använda på patienterna. Här kommer vi utgå ifrån patienterna och det kan nog ge nya resultat, säger han.


Projketet är uppdelat i tre delmål. I ett första steg vill gruppen öka förståelsen för de läkemedel som finns och används idag. Läkemedlen fungerar olika bra på olika patienter och ger också varierande biverkningar.
– Vi vill se hur tumörerna reagerar på behandlingen hos olika patienter och se om vi kan hitta markörer som kan förklara skillnaden, säger Johan Hansson.


Om forskarna hittar sådana markörer blir nästa steg att försöka utveckla test som kan användas kliniskt för att på förhand kunna se vilken patient som är hjälpt av vilken behandling. I ett sista steg kan forskningen leda till helt nya läkemedel.
– Kanske kan vi också med ny kunskap försöka omvandla de okänsliga tumörerna till behandlingsbara tumörer, men vi får se hur långt vi hinner komma, säger Johan Hansson.


EU satsar 8,7 miljoner euro, cirka 80 miljoner kronor, på projektet under fem år. I Sverige deltar också forskargrupper från KTH, Linköpings universitet och bioteknikföretaget Magnetic Biosolutions i projketet.