Annons

Säkrare vård med apotekare

Kliniska farmacevter på vårdavdelningen som driver läkemedelsfrågorna gör behandlingen säkrare och felen vid vårdövergångar färre. Det visar apotekaren Anna Bergkvist Christensen i sin avhandling.

20 dec 2010, kl 14:03
0

För att förbättra läkemedelsbehandlingen och informationen vid förflyttning mellan vårdformer har man i Lund utvecklat en modell, LIMM, Integrated Medicines Management. Modellen omfattar kliniska apotekare på vårdavdelningarna som har fokus på att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem.
Syftet med avhandlingen var att undersöka om den här modellen gjorde skillnad.
? Och det gör den, är doktoranden Anna Bergkvist Christensens slutsats.

I avhandlingen
har totalt 190 äldre patienter som vårdats enligt modellen ingått och jämförts med patienter som fått traditionell vård.
Bland de patienter som vårdats på en avdelning där en klinisk apotekare gör en strukturerad läkemedelsintervju vid inskrivningen för att få en så korrekt läkemedelslista som möjligt, där man har en läkemedelsgenomgång under vårdtiden för att identifiera läkemedelsrelaterade problem och där patienterna fick med sig en kortfattad läkemedelsberättelse vid utskrivningen som kort berättar om de förändringar som gjorts och aktuell läkemedelslista sågs signifikant färre olämpliga läkemedel vid utskrivningen och överföringsfel.
? Det bekräftade vad vi trodde, säger Anna Bergkvist Christensen.
? Eftersom det ju diskuterats mycket om hur kliniska farmacevter skulle tas emot inom vården är det också skönt att den här modellen med kliniska apotekare i vårdteamet var mycket uppskattat av läkare och sjuksköterskor.