Annons

Avastin mot bröstcancer ifrågasätts

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tänker dra tillbaka Avastin som godkänd behandling vid bröstcancer.

20 dec 2010, kl 12:46
0

Medan den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA bekräftat fördelarna med Avastin (bevacizumab) som del i en kombinationsbehandling vid metastaserad bröstcancer har FDA kommit till motsatt slutsats.

Efter en genomgång
av fyra nya kliniska studier drar den amerikanska myndigheten slutsatsen att Avastin vare sig förlänger överlevnaden hos bröstcancerpatienter eller bromsar sjukdomsförloppet på ett sätt som försvarar behandlingen.

Roche och Genentech som marknadsför läkemedlet har meddelat att man inte är nöjda med FDA:s utslag och kommer därför begära en hearing innan beslutet fastställs.Avastin godkändes för behandling mot bröstcancer i augusti 2008 i USA.