Astrazeneca gav upp

Astrazeneca lägger ned försöken att få läkemedelskandidaten motavizumab godkänd för att förebygga RSV-infektion.

21 dec 2010, kl 11:28
0

Läkemedlet som utvecklats för att förebygga allvarlig RSV-infektion fick kalla handen av den amerikanska läkemedelsmyndigheten i slutet av 2008. I somras granskades det antivirala medlet igen av FDA:s rådgivande kommitté och ytterligare studier begärdes in. Och nu har alltså företaget beslutat att inte gå vidare med den här ansökan som gäller förebyggande indikation. När det gäller annan RSV-behandling har man dock inte gett upp hoppet om läkemedlet.