Annons
Så ska Sverige som Life Science-nation stärkas
Läkemedelskongressen startade med en paneldebatt som Anders Lönnberg, Håkan Billig och Tobias Krantz deltog i. Foto: Micaela Toresson/Läkemedelsvärlden.

Så ska Sverige som Life Science-nation stärkas

I dag drar Läkemedelskongressen igång. Sverige som Life Science-nation, personcentrerad vård och eget inflytande i läkemedelsbehandling är några områden som kommer att belysas.

9 nov 2015, kl 11:42
0

Det är Apotekarsocieteten som årligen arrangerar kongressen som har hållits i flera decennier. I år håller den till vid globen i Stockholm.

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten öppningstalade. Det var en kort presentation Sverige som Life Science-nation. Publiken interagerades genom att via sina mobiltelefoner vara med och rösta på ett par frågor. Första frågan var: ”Hur är Sveriges ställning som Life Science-nation i dag jämfört med för 15 år sedan?”. Svarsalternativen var ”starkare”, ”oförändrad” eller ”svagare” och majoriteten svarade det sistnämnda.

Frågorna var utgångspunkten och därefter drog debatten igång mellan Anders Lönnberg, nationell samordnare för Life Science, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv samt Håkan Billig, ordförande i kommittén för nationell samverkan av kliniska studier.

Tobias Krantz var först ut och han menar den viktigaste frågan just nu är hur vi ser till att Sverige blir ett attraktivt land gällande forskning och utveckling.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp. Bättre utbildning och forskning, mer samverkan men även skatte- och bostadspolitik påverkar Life Science-klimatet, sade Tobias Krantz.

Håkan Billig anser att den största utmaningen är bristande incitament för hälso- och sjukvård att delta i kliniska studier.

– Vi är dåliga på att tänka forskningsinfrastruktur inom med- och klinisk forskning i Sverige, sade Håkan Billig.

Den nationella samordnaren för Life Science som regeringen har utsett, Anders Lönnberg, sade att det finns bra förutsättningar för Life Science i Sverige men att den svagaste länken är hälso- och sjukvården. Han tror att hälso- och sjukvården måste öppnas upp och öka samarbetet med företag för att Sverige ska växa som Life Science-nation.

I slutet av det inledande huvudsymposiet delades pris ut för årets bästa bipacksedel 2015. Priset har delats ut sedan 2006 och instiftades för att uppmuntra företag att göra bipacksedlar som är lätta att förstå. Årets pris gick till Astrazeneca för bipacksedeln till Moventigtabletter. Enligt juryns bedömning hade bipacksedeln hög läsbarhet, tydliga rubriker och var tydlig att ta till sig.

Syftet med kongressen är bland annat att stödja kompetensutvecklingen och förmedla de senaste rönen inom forskning, tillverkning och handel samt användning och patientsäkerhet.

Förutom talare som Gabriel Wikström och Agneta Karlsson kommer deltagare från flera professioner att delta så som sjukvård, apotek, läkemedelsindustrin, myndigheter och akademin.

Kongresser håller pågår i år under två dagar, den 9 och 10 november.