Annons
Så ska missbrukare får tillgång till Naloxon

Så ska missbrukare får tillgång till Naloxon

En snabbutredning ger svar på hur läkemedlet naloxon ska göras tillgängligt för personer utanför sjukvården.

9 jun 2017, kl 11:08
0

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen lämnar i dag över ett förslag till regeringen som innebär att läkare inom ramen för dagens regelverk kan ordinera naloxon till enskilda patienter efter övervägande om nytta och risk.

– En läkare kan skriva ut det godkända läkemedlet naloxon direkt till personer som använder opioider och som riskerar att drabbas av överdos. Detta möjliggörs bland annat genom Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård – insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv. När en patient, som i dessa fall, behöver praktisk hjälp med att utföra egenvården, ska läkaren samråda med den som ska hjälpa patienten. Det kan exempelvis vara en närstående, säger Socialstyrelsens chefsjurist Pär Ödman, i ett pressmeddelande.

I sitt förslag till regeringen poängterar de båda myndigheterna att det vid en överdos är viktigt att naloxon kombineras med hjärt- lungräddning och att 112 larmas.

Sedan den 17 maj finns en förifylld spruta med läkemedlet som är godkänd för användning utanför hälso- och sjukvården och som finns tillgänglig för den svenska marknaden. I praktiken innebär det att läkare har kunnat förskriva naloxon till enskilda personer sedan dess. Även en en ansökan om en nässprej med naloxon finns inlämnad till EMA och är under behandling

Med dagens regelverk är det endast den enskilda patienten som kan få naloxon utskrivet till sig. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket utreder dock möjligheten till så kallad tredjepartsförskrivning, det vill säga att göra naloxon tillgängligt för till exempel polis och socialarbetare som vistas i miljöer där överdoseringar är vanliga. Den utredningen ska presenteras i december i år.

Naloxon är en antidot till opioider och kan häva överdoser och rädda livet på personer som överdoserat.