Annons
Resistenta bakterier fördubblar dödsrisken

Resistenta bakterier fördubblar dödsrisken

För intensivvårdspatienter som drabbas av resistenta stafylokocker kan risken att avlida fördubblas. Det visar en världsomfattande studie.

25 aug 2011, kl 10:57
0

Studien genomfördes vid 1 265 intensivvårdsavdelningar i 75 länder under en dag i maj 2007. Data samlades in om sammanlagt 13 796 personer. Drygt hälften av dem hade någon form av infektion, 999 var smittade med gula stafylokocker varav 494 av resistenta stafylokocker, MRSA. Patienterna följdes upp efter 60 dagar.

Patienterna med MRSA var något äldre än de övriga och fler hade också njursvikt och cancer. Men efter att forskarna korrigerat för detta fann de att resistenta stafylokocker svarade för en nära 50-procentig ökning av dödligheten.

I Sverige är förekomsten av MRSA fortfarande låg, under fem procent. För att de resistenta bakterierna inte ska sprida sig i svensk sjukvård är det viktigt att patienter som infekterats med stafylokocker utomlands isoleras och screenas, kommenterar Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin vid Linköpings universitet och en av författarna bakom artikeln som publicerats i International Journal of Antimicrobal Agents.

Om resistenta stafylokocker orsakar fler dödsfall än ickeresistenta är en kontroversiell fråga.

? Ja man har diskuterat om patienterna på intensivvården dör med eller av MRSA, eftersom de ju redan är svårt sjuka, säger Håkan Hanberger.

? Men den här studiens resultat är entydigt. I studien deltog cirka 25 svenska intensivvårdsavdelningar.

? Men vi har inte brutit ned data på ländernivå, det behövs så här stort material för att göra den här typen av studie, säger Håkan Hanberger.

? Däremot har vi börjat dela upp materialet för att t ex titta på eventuella skillnader i dödlighet mellan Medelhavsländer och Norden. Då har vi jämfört dödlighet på intensivvårdsavdelningar, inte MRSA specifikt. Vi är inte klara ännu men resultaten tyder på att det inte är några skillnader och det var lite förvånande så vi har gjort om analyserna, säger Håkan Hanberger.