Resistent tuberkulos fortsätter öka

Resistent tuberkulos fortsätter att sprida sig globalt visar ny statistik från WHO. Ökningen är alltjämt störst i öst.

18 mar 2010, kl 11:13
0

Annons

I Sverige är vi tämligen förskonade från tuberkulos, även om sjukdomen ökat något. På senare år har en allt större del av tuberkulosfallen visat sig vara resistent mot flera av de läkemedel som används för att behandla sjukdomen.

Den nya WHO-statistiken visar till exempel att 28 procent av de nya tuberkulosfallen i Murmansk är multiresistenta.
Moldavien, Estland och Lettland är också hård drabbade av multiresistens. I Sverige rör det sig om 15 fall i statistiken från 2008.
Den extremaste resistenta typen av tuberkulos, kallad XDR-TB, finns det i princip ingen behandling mot idag. WHO beräknar att runt 25 000 människor varje år drabbas av den formen.