Annons

Verk positivt till utökat uppdrag

Läkemedelsverket ställer sig positiva de förslag om nya uppdrag som regeringen lämnat till riksdagen.
Förslagen innebär bland annat att myndigheten ska upprätta ett centrum
för bättre läkemedelsanvändning och ta över delar av Apotekets AB:s
verksamheter inom forskning och utveckling.

17 mar 2010, kl 13:09
0

I det lagförslag om ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning som regeringen i veckan lämnat till riksdagen ingår flera omfattande förändringar för Läkemedelsverket. Bland annat föreslås att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta centrum ska Läkemedelsverket bedriva uppföljnings- och utredningsarbete samt ansvara för samordning mellan olika aktörer.

Myndigheten meddelar nu att de är positiva till de förslag som regeringen lämnat.
– Vi är mycket positiva till detta förslag och ser fram emot de nya uppdrag som detta innebär, Att Läkemedelsverket ska bilda ett centrum för bättre läkemedelsanvändning ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi att öka värdet av den vetenskapliga kunskap vi har inom Läkemedelsverket och som vi tar del av i vår nationella och internationella verksamhet, säger generaldirektör Christina Åkerman i en presskommentar.

Läkemedelsverket är också positiva till förslaget att den stab för forskning och utredning som idag bedrivs inom Apoteket AB ska ingå i Läkemedelsverkets centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Regeringen vill också att det ska inrättas ett nationellt råd som ska bistå Läkemedelsverket i det nya uppdraget, något som Christina Åkerman också säger sig vara positiv till
– Bildandet av ett råd ökar förutsättningarna för en bättre samverkan mellan alla aktörer som idag på olika sätt verkar för bättre läkemedelsanvändning, säger hon.