Annons

Renässans för talidomid? godkännande i USA väntas

Trots neurosedynkatastrofen lever intresset för talidomid. Särskilt i USA ? där talidomid aldrig registrerades som läkemedel ? har medlets immunmodulerande och angiogeneshämmande effekter uppmärksammats. Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kommer snart att godkänna läkemedlet för en viss form av akut spetälska. Även andra användningsområden är aktuella som HIV och cancer.

24 jul 2002, kl 22:02
0

Annons

Intresset har ökat för behandling med läkemedlet talidomid som 1956-1961 såldes i Sverige under namnet Neurosedyn. Talidomid som förskrevs vid oro och sömnproblem orsakade den största läkemedelskatastrofen i historien med sina svåra fostermissbildningar. Det har senare visats att talidomid, om det används rätt, kan vara till stor nytta vid vissa svåra sjukdomar i immunsystemet. Det gäller exempelvis vid avstötningsreaktioner efter benmärgstransplantationer, vid kraftig viktnedgång och svåra inflammationer i munslemhinnan hos HIV-infekterade patienter. Även andra svåra inflammationer i hud och slemhinnor kan behandlas med talidomid och i USA studeras nu effekterna vid olika former av cancer.
I en dubbelblind randomiserad studie har det visats att talidomid är effektivt mot de svåra aftösa sår som drabbar mun och svalg hos patienter med avancerad HIV-infektion. Fyra veckors behandling med initialt 200 mg talidomid per dag botade såren hos 16 av 29 patienter, medan bara 2 av 28 slapp såren i placebogruppen. Sex patienter fick emellertid avbryta behandlingen och många fick sänka dosen på grund av biverkningar.
  Talidomid kommer troligen snart att introduceras på USA marknaden där det aldrig tidigare haft försäljningstillstånd. Det amerikanska läkemedelsverket FDA överväger att godkänna talidomid för en komplikation av spetälska, ertythema nodosum (ENL). En rådgivande panel vid FDA har enats om att fördelarna överväger riskerna, dock med förbehållet att riktlinjer för att undvika att gravida kvinnor exponeras fastställs. Läkemedelsföretaget Celgene kommer inför registrering av sitt talidomidläkemedel att sätta igång ett program kallat STEPS (System for Thalidomide Education and Prescription Safety) för att utesluta risken för att medlet tas av gravida kvinnor.
Den vetenskapliga kommittén tillsattes sedan det rapporterats att talidomid såldes till AIDS-patienter i San Francisco efter att ha importerats illegalt från Brasilien. Celgene tillfrågades att se över data och lämna in en ansökan. FDA menar att det finns ett förnyat intresse för läkemedlet på grund av dess förmåga att sänka kroppens koncentration av tumör nekros faktor alfa. Det är ett cytokin som spelar roll för uppkomst av inflammation vid infektioner och cancer.


Tveksam säkerhet
En organisation för talidomidoffer i Kanada betecknar möjligheten till godkännande som extremt olyckligt. Om medlet finns tillgängligt finns också risken att nya neurosedynbarn föds. Det bekräftas av en undersökning som gällde acnemedlet isotretinoin som också kan ge fostermissbildningar. Där tillämpade Roche ett liknande program som Celgene nu planerar. Studien gjordes under perioden 1989-95 på 210 000  patienter. Där rapporterades 623 graviditeter trots råd om två former av preventivmedel samt graviditetstest före förskrivning och under behandlingen. Av 74 födda barn hade fem de karaktäristiska defekterna.
Men Celgene hävdar att de för talidomid gjort sitt program mer rigoröst. Läkemedelsdistributionen kommer att begränsas till speciella läkare och farmaceuter. Läkare och patienter måste signera att man har tagit del av informationen. Kvinnorna måste använda två olika preventivmedel och göra graviditetstest regelbundet. Män måste använda kondom eftersom det fortfarande är oklart om talidomid kan förekomma i sädesceller.
Svensk forskning
avlivar en myt

Apotekare Tommy Eriksson har i samarbete mellan Sjukhusapoteket, Universitetssjukhuset MAS, Malmö och institutionen för klinisk farmakologi vid Lunds universitet studerat omsättningen av talidomid i människokroppen.
Vid framställning av talidomid bildas normalt två former vars molekyler är spegelbilder av varandra. De kallas R- och S-enantiomerer. Det finns vissa belägg för att S-formen orsakar fosterskadorna och effekterna på immunsystemet. Det läkemedel som använts innehåller båda formerna. Det har hävdats att neurosedynkatastrofen kunde undvikits om inte läkemedlet förorenats med den forsterskadande enantiomeren.
? Detta är en myt, säger Tommy Eriksson. Trots att vår forskning har visat att bara R-enantiomeren ger den önskade effekten vid ångest och sömnproblem, har vi funnit det slutgiltiga beviset för att myten är falsk. Även om man ger en person bara den ena enantiomeren så omvandlas den i kroppen delvis till den andra.
Med hjälp av friska försökspersoner har Tommy Eriksson och medarbetare kartlagt vad som händer med talidomid i människokroppen. De har bland annat funnit att talidomid försvinner ur kroppen snabbare än vad man tidigare trott. Dessa studier har kunnat göras eftersom man tagit fram metoder för att analysera halter av talidomid-enantiomererna som finns i blod. Dessutom har man utvecklat en lösning så att talidomid kan ges som intravenös injektion.
Tommy Eriksson hoppas att hans forskningsresultat ska bidra till en så effektiv användning av talidomid som möjligt. De visar också vägen för undersökningar av de nyare och troligen effektivare läkemedel som liknar talidomid men som sannolikt inte ger fosterskador.
? De fosterskadande egenskaperna gör det extra viktigt att läkemedlet hanteras under mycket noggrann kontroll och att alla inblandade tar sitt ansvar. Rapporter från Brasilien, där talidomid används mot spetälska, hävdar att läkemedlet på nytt ges till gravida kvinnor och orsakar missbildningar.  

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng