Annons

Ett Apoteksbolag med framtidstro eller ?You ain?t seen nothing yet?

Apoteksbolaget samlade under en hel helg samtliga apoteks-chefer i Stockholm. Efter mötet andades både apotekscheferna och företagets ledning optimism trots alla förestående förändringar.? Vi har en god plattform att stå på, säger Håkan Molin, driftschef i Apoteksbolaget. Visst kan vi också bli bättre på en rad områden, men vi känner en stark framtidstro.Eller som VD Arne Björnberg uttrycker det.? You ain?t seen nothing yet.

24 jul 2002, kl 22:03
0

Annons

Lördagen den 25 och söndagen den 26 oktober samlade Apoteksbolaget  samtliga sina cirka 900 apotekschefer på Folkets Hus i Stockholm för att göra ett avstamp inför framtiden. En framtid som då var ganska oviss eftersom Lars Jeding ännu inte presenterat resultatet av sin utredning. Men även om rykten gjort gällande att utredningen skulle innehålla förslag om en avreglering och ett slopande av Apoteksbolagets monopol var det en lugn och självsäker två femtedels företagsledning som ställde upp för intervju. Arne Björnberg, VD, och Håkan Molin, driftschef, var mycket nöjda med helgens konferens trots att man skulle kunna tro att det skulle vara svårt att hålla konferens om framtiden för Apoteksbolaget innan Lars Jedings utredningsförslag offentliggjorts.
? Nej inte alls, säger Arne Björnberg. Farmaceuterna är ju totalt ohotade och apoteken är endast mycket måttligt hotade av den avreglering som det ryktas om. Det är ju inte gjort över natten att ta sig in på konsumentmarknaden för läkemedel så vi är inte speciellt oroliga.
? Det vi gör är att utvärdera vårt arbete nu för att kunna göra ett bra jobb i framtiden, säger Håkan Molin. Vi kan ju inte vänta på att utredningar och andra ska säga vad vi ska göra. Är vi professionella ska vi kunna ställa om oss ifall villkoren förändras.


Offensiv framtid
Och även om envisa rykten har gjort gällande att Lars Jeding kommer att föreslå en avreglering av apoteksmarknaden är inte Arne Björnberg övertygad om att det kommer att bli slutresultatet när regering och riksdag sagt sitt.
? Det har ju varit betydligt roligare att läsa tidningarna de senaste dagarna än vad det brukar vara, säger han. Det verkar äntligen ha gått upp för vissa att svenskarna inte betalar ett överpris för läkemedel. Det svenska systemet står sig mycket väl i en jämförelse med de avreglerade marknaderna i Europa. Sedan kan man ju ? som Margit Gennser gör ? säga att det är fel på de systemen också, men det blir ju lite jobbigt om man ska hävda att det är fel på hela världen. Så även om huvudspåret i utredningen är en avreglering så är jag inte blixtsäker på att det blir resultatet till slut.
Över huvud taget verkar det som om Apoteksbolagets ledning ser framtiden an med tillförsikt.
? Javisst, varför skulle vi inte göra det, säger Arne Björnberg. Huvudbudskapet från Lars Jeding är ju att farmaceuterna är en underutnyttjad resurs i samspelet mellan sjukvården och patienten. Han lyfter också fram bl a  generisk substitution och läkemedelsprofiler så vi ser ljust på framtiden.
Apoteksbolaget håller som bäst på att ?vässa? den farmaceutiska informationen vid disk med sitt nya program ?Symtom, råd, åtgärd på apotek? med tillhörande bok som Läkemedelsvärlden kunde berätta om redan i förra numret. Och när det gäller läkemedelsprofiler kör Apoteksbolaget igång försöksverksamhet inom kort och räknar med att kunna erbjuda den servicen i hela landet sent under nästa år.
Frågan om generisk substitution är dock lite känsligare och både Arne Björnberg och Håkan Molin poängterar att detta måste införas försiktigt så att man inte hamnar i en motsatsställning gentemot förskrivarna.
? För att lyckas med generisk substitution måste det göras i konsensus med förskrivarna, säger Håkan Molin. Som vi ser det är det ett sätt att integrera läkemedel och läkemedelsfrågor än mer med sjukvården. Vi tar ett kliv in i sjukvården för att bättre utnyttja den resurs som vi är. Den förestående legitimeringen är ju också ett sätt att jämställa apotekare och receptarier med andra sjukvårdsarbetare.


Sparplanen i hamn
Ett av mötets huvudsyften var att peppa apotekscheferna efter en ganska svår tid med skandalrykten, upprepade utredningar och ifrågasättanden av verksamheten. Ska man döma av de intervjuade apotekscheferna (se här intill) verkar detta också ha fungerat väl. Det var apotekschefer med raka ryggar som tågade ut från mötet till tonerna av Bachman Turner Overdrives ?You ain?t seen nothing yet?. Detta musikval var enligt Arne Björnberg ett budskap till omvärlden om att Apoteksbolaget inte har några planer på att tappa sugen på grund av en eventuell avreglering, snarare tvärtom.
Men självklart diskuterade man också den sparplan som ligger tungt över företaget de närmaste åren. Det blev en hel del diskussioner om prioriteringar och varför det är nödvändigt att lägga ner vissa apotek, men Arne Björnberg kunde också komma med lugnande besked till de som oroas över fortsatta nedläggningar utöver de cirka 25 apotek som det hittills talats om.
? Jag tror inte att det behöver bli någon andra våg av nedläggningar, säger han.
Det innebär att Apoteksbolaget skulle klara att minska kostnaderna med 300 miljoner 1998 och ytterligare 100 miljoner 1999 med de åtgärder som hittills föreslagits.
? Ja, mycket av pengarna kommer från avtalspensioneringar som vi räknar med kommer att resultera i besparingar på cirka 100 miljoner, säger Arne Björnberg. Glöm sedan inte att vi har 75 miljoner tillgodo från 1996 på de 300 miljoner vi ska spara 1998. I övrigt handlar det mycket om att minska våra centrala kostnader, t ex kommer vi att ha en helt annan policy när det gäller att köpa tjänster till huvudkontoret från och med nästa år.
Dessutom är Apoteksbolagets ovanligt sega datasystem något som står och kostar tid och pengar i onödan. Det ska man nu göra någonting åt genom att snabba upp systemet.
? Timglasens tid är snart förbi på apotek, säger Arne Björnberg.