Annons

Relenza krockar med sjukvårdens influensaråd

Det nya influensamedlet Relenza kan lindra symtom och förkorta sjukdomsperioden. Men en kur måste inledas inom två dygn efter symtomdebut. Enligt de råd som ges av sjukvården ska man avvakta ett par dygn hemma innan man söker för misstänkt influensa ? och då är för sent att inleda en behandling.

5 jul 2002, kl 05:54
0

GlaxoWellcome har lanserat sitt nya läkemedel mot influensa, Relenza (zanamivir). En femdagars kur kostar 210 kronor. Enligt Läkemedelsverkets produktmonografi är medlet ett värdefullt terapeutiskt tillskott.
Zanamivir är det första antivirala läkemedlet mot influensa. Enligt studier kan sjukdomstiden förkortas med 1?2,5 dygn.  Fortfarande saknas belägg för att medlet är effektivt för gamla, astmapatienter och andra högriskpatienter (Scrip 8 oktober).
En begränsning är att zanamivir måste tas inom 48 timmar efter symtomdebut för att ha effekt. De råd som en patient med begynnande influensasymtom får vid kontakt med öppenvården är att avvakta två till tre dagar före läkarbesök. Men då är det för sent att sätta in Relenza.
Det finns tester där sjukhusens viruslab kan ställa diagnos inom några timmar. Flera diagnostikaföretag utvecklar snabbtester som kan ge svar inom 10?15 minuter. Ett av dem, Flu Oia från Orion Diagnostica, utvärderas på Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset i Uppsala.


?Bra om rutiner ändras?
Frågan är vilken framtid Relenza har i Sverige med dagens öppenvårdsrutiner. GlaxoWellcome är medveten om problemen.
? Ett innovativt läkemedel som Relenza skapar möjligheter att behandla influensapatienter. Detta innebär att man måste se över sjukvårdens rutiner för dessa patienter, säger Per Lundin, produktchef på GlaxoWellcome.
Sedan länge använda rutiner ändras inte i en handvändning, så GlaxoWellcome hoppas att produktens indikationer utvidgas framöver.
? Relenza är inget alternativ utan kommer alltid att vara ett komplement till vaccin, men enligt en amerikansk studie är zanamivir lika effektivt som vaccinering. En tänkbar användning i framtiden kan vara korttidsprofylax med halva dosen på sjukhem eller i familjer där någon redan insjuknat. Men det finns inga sådana indikationer godkända idag, säger Per Lundin.


Astra hjälper Glaxo
De brittiska myndigheterna har avvisat GlaxoWellcomes krav på att Relenza måste subventioneras av staten. Skälet är att man fruktar att den brittiska statens kostnader för medlet ska bli för hög ? enligt bedömningar skulle kostnaden kunna bli motsvarande 1,5 miljarder kronor för ett läkemedel som anses ha ?modesta? fördelar.
GlaxoWellcome tillbakavisar uppskattningen och hävdar att kostnaderna ett normalt år inte blir mer än motsvarande 150?200 miljoner kronor, och att detta motverkas av lägre sjukvårdskostnader.
Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer en kur Relenza att kosta minst 24 pund (motsvarande 325 kronor) i Storbritannien.
GlaxoWellcome har reagerat mycket starkt på beskedet att Relenza ställs utanför subventionssystemet. Styrelsens ordförande Richard Sykes har hotat med att hoppa av från regeringsuppdrag. Tillsammans med chefer för SmithKline Beecham och AstraZeneca har Sykes skrivit ett argt brev till premiärminister Tony Blair, där de hävdar att beslutet kan hota läkemedelsindustrins framtid i Storbritannien.