Konkurrensverket föreslår privata apotek

Apotek enligt franchisemodell, enklare regler för parallellimport och generisk substitution på apoteken. Det är några förslag som skulle leda till minskade läkemedelskostnader anser Konkurrensverket.

5 jul 2002, kl 05:55
0

Konkurrensverket har haft i uppdrag att titta på om ökad konkurrens kan leda till lägre läkemedelskostnader. I rapporten Konkurrens vid försäljning av läkemedel (1999:4) föreslår de en rad åtgärder som ska ge en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.


Apoteken bör privatiseras
Konkurrens mellan apoteken kan ge ökade drivkrafter att minska läkemedelskostnaderna genom ökad användning av parallellimporterade läkemedel och generika. Konkurrensverket föreslår att apoteken privatiseras och att det görs genom att som första steg införa ett franchisesystem med staten som franchisegivare.
Fördelar med denna lösning är att man får en successiv övergång till ett nytt system, menar Konkurrensverket. På det sättet får man också mer erfarenhet om förutsättningarna att driva apotek i olika delar av landet ? även i glesbygd. 
Konkurrensverket tycker också att andra företag och detaljister än Apoteket AB ska kunna sälja delar av det receptfria sortimentet. En förutsättning är att tillståndet för försäljning knyts till att personalen har farmaceutisk kompetens. Om man inför ökad konkurrens mellan apoteken blir det också möjligt för sjukvårdshuvudmännen att upphandla sjukhusapotekens tjänster via anbudstävlan.
På en konkurrensmarknad finns högre incitament att bedriva en effektiv verksamhet jämfört med en monopolmarknad, menar Konkurrensverket. Apotek som konkurrerar med varandra kommer att sträva efter att ha så låga inköpskostnader för läkemedel som möjligt. Konkurrensverket tycker dock att läkemedelspriserna ut till kund även fortsättningsvis ska fastställas av en statlig myndighet.
Konkurrensverket påpekar att det är olämpligt att Apoteket har ett direkt inflytande i Tamro. Apoteket äger 18 procent av aktierna och har två representanter i styrelsen. Det ger sämre förutsättningar för konkurrens.


Ökad parallellimport
Konkurrensverket vill att parallellhandeln ska underlättas så mycket som möjligt. Ett förslag är att regeringen ska verka för att ändra reglerna inom EU så att det blir omöjligt för läkemedelsföretagen att marknadsföra olika varianter av samma medel i olika länder för att förhindra parallellimport. Det är inte ovanligt att läkemedelsföretagen skyddar sina läkemedel på en viss marknad genom att göra en smärre modifiering av läkemedlet.
En annan viktig punkt gäller generisk substitution. Konkurrensverket föreslår att referensprissystemet slopas för att öka konkurrensen mellan icke patentskyddade originalläkemedel och generika. Apoteken bör, efter att ha informerat patienten, kunna byta ut ett originalläkemedel mot ett generikum om inte läkaren klart angett att substitution inte får ske.
För att garantera att en skälig andel av apotekens vinst ska komma det allmänna och konsumenterna till del föreslås ett system liknande det man har i Holland där apoteken får behålla en tredjedel av besparingen som görs vid utbytet av läkemedel. 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng