Rekordböter för vitaminkartell

Böter på flera miljarder kronor blir konsekvensen av en internationell vitaminkartell som verkade under 1990-talet. De tre europeiska företagen Roche, BASF och Rhone-Poulenc är inblandade i skandalen.

4 jul 2002, kl 22:18
0

Roche har varit den ledande kraften i den olagliga kartellbildningen som nystats upp i USA, men som har verkat över hela världen. I brottmålsprocessen har Roche dömts till motsvarande mer än 4 miljarder kronor i böter, och en ansvarig person dömdes till 4 månaders fängelse plus böter på närmare 1 miljon kronor.
Böterna är de största som någonsin utdömts i ett brottmål i USA. BASF dömdes till böter på knappt 2 miljarder kronor, medan den tredje parten Rhone-Poulenc slapp böter efter att ha samarbetat med myndigheterna.
Vitaminkartellen har haft regelbundna möten där man diskuterat och beslutat om priser, marknadsaktiviteter, volymer etc. Samarbetet har pågått åtminstone under hela 1990-talet fram till början av 1999.


Ytterligare efterräkningar
Men rekordböterna och fängelsestraff i USA innebär inte slutet på affären. När detta skrivs ligger de tre europeiska företagen i förhandlingar med de myndigheterna om ersättning till dem som skadats av kartellen. Bland dem som begärt skadestånd är djuruppfödare och livsmedelsindustrier.
Enligt en amerikansk nyhetsbyrå ska Roche betala ytterligare drygt 4 miljarder kronor, BASF 2 miljarder kronor och Rhone-Poulenc drygt 700 miljoner kronor enligt den väntade uppgörelsen.
EG-kommissionen utreder för närvarande kartellens aktiviteter, något som kan leda till ytterligare processer. Böter och skadestånd är dock inte lika omfattande i Europa som i USA. Processer har också inletts i Kanada och troligen inleds också en utredning iAustralien.


Sten Erik Jensen