Läkemedelsverket vill receptbefria Losec mot Astras protester

Läkemedelsverket planerar att göra Losec MUPS receptfritt i styrkorna 10 och 20 mg i småförpackningar för egenvårdsindikationer. AstraZeneca protesterar motförslaget – särskilt när det gäller 20 mg-tabletten där företaget inte har någon utveckling kring receptfri användning.

4 jul 2002, kl 22:17
0

Läkemedelsverket förbereder en omklassificering av Losec Mups i styrkorna 10 mg och 20 mg. För indikationen 11 symtomatisk behandling av sura uppstötningar och halsbränna vid gastroesofageal refluxsjukdom" skulle förpackningar med 14 enterotabletter kunna bli receptfria.
Beskedet finns i ett svar till Landstingsförbundet som begärt att Läkemedelsverket skulle pröva möjligheten att göra Losec Mups receptfri. AstraZeneca ska lämna sina reaktioner på initiativet senast den 1 augusti. Därefter tar Läkemedelsverket sitt beslut i frågan.
– Små förpackningar av Losec Mups 10 och 20 mg uppfyller alla krav för receptfrihet – därför anser vi att receptkravet ska hävas, säger Thomas Lönngren, programchef på Läkemedelsverket.
AstraZeneca vill idag inte ange hur stor andel av Losecförsäljningen som berörs av den eventuella ändringen. All refluxbehandling svarar dock för mer än halva försäljningsvärdet, så en ansenlig mängd kan bli receptfri.
Redan i vintras uttryckte Läkemedelsverket att vissa Losec Mupsförpackningar motsvarar kraven för receptfrihet. Då var dåvarande Astra inte intresserat av att ta fram en receptfri variant.
Det hör till ovanligheterna att Läkernedelsverket tar initiativ till receptfrihet. Oftast finns inga skilda åsikter mellan verk och företag, eller som Thomas Lönngren uttrycker det:
– När vi varit beredda att släppa receptkravet brukar företagen marschera i takt med oss.


?För tidigt?
Men AstraZeneca tycks inte vara berett att marschera i samma takt som Läkernedelsverket. Verket anser att Losec Mups uppfyller säkerhetskraven för egenvård, biverkningarna är små och läkemedlet är väl beprövat under lång tid. AstraZeneca vill inte lansera receptfria förpackningar av Losec Mups nu. Huvudskälet är att det är för tidigt att diskutera för Europas del.
– Vi har ett projekt tillsammans med Procter & Gamble som studerar förutsättningarna att lansera en receptfri variant av Losec Mups 10 mg på den amerikanska marknaden. Detta arbete slutförs under nästa år, säger David Andersson, som arbetar med affärsutveckling på AstraZeneca Sverige.
Först om detta leder till en lansering av en receptfri Losec Mupstablett är företaget berett att utreda förutsättningarna för att även lansera den receptfria produkten i Europa.
– Vi vänder oss också emot planerna för receptfria 20 mg-tabletter. För den styrkan har vi överhuvud inget arbete igång som kan översättas till den europeiska marknaden, säger David Andersson.
Om Läkemedelsverket fullföljer intentionen att receptfriförklara de aktuella förpackningarna kan den situationen Uppstå att apoteken inte kan tillhandahålla dessa små receptfria förpackningar av Losec Mups. Verket kan inte tvinga ett företag att sälja en viss förpackningsstorlek.