Annons

Fortsatt parallellirnport av Losec-kapslar

Det blir fortsatt försäljning av parallellimporterade Losec kapslar efter halvårsskiftet. Inte oväntat beslutade Regeringsrätten att importen får fortsätta i avvaktan på det definitiva beslutet.

4 jul 2002, kl 22:16
0

Annons

Regeringsrätten har beslutat att tills vidare undanröja effekten av kammarrättens dom – de företag som parallellimporterar Losec-kapslar får fortsätta efter den 1 juli i år. Beslutet gick på den linje som förutspåddes i förra numret av Läkemedelsvärlden.
Beslutet lyder i sin helhet: "Med hänsyn till att en verkställighet av kammarrättens dom kan antas medföra betydande olägenheter för klagandena och då utgången i målen framstår som oviss förordnar Regeringsrätten att kammarrättens dom tills vidare inte skall gälla." I en bilaga utvecklar rätten att risken för ekonomisk skada är ett tungt skäl till beslutet.
Det är osäkert hur länge målet kommer upp till slutlig prövning. Regeringsrätten lär avvakta hur det går i EG-domstolen där liknande mål pågår.
Paraflellimportörernas juridiska ombud Martin Ekvad säger i en kommentar:
– EG-fördragets regler om fri rörlighet för varor ska inte kunna kringgås genom att läkemedelsföretag gör ändringar som saknar terapeutisk betydelse i ett läkemedel.


AstraZeneca vill in i processen
David Andersson, AstraZeneca, konstaterar att företaget inte kan göra så mycket åt Regeringsrättens beslut. Det är inte aktuellt att forcera lanseringen av Mups och avregistrering av kapslar i södra Europa för att motverka parallellimportörerna. Men det finns andra möjligheter.
– Vi ska begära att få träda in i målet på Läkemedelsverkets sida eftersom även vi riskerar ekonomisk skada, säger David Andersson.