Annons

Lars Jeding åter i läkemedelsbranschen

Lars Jeding, tidigare utredare av apoteksmonopolet, kartlägger nu som fri konsult det allt mer komplicerade läkemedelsområdet.

4 jul 2002, kl 22:15
0

Som arbetande ordförande i konsultföretaget Idétorget analyserar Lars Jeding åter läkemedelsområdet. Idétorget bildades 1989 i samband med miljökampanjen "Det naturliga steget".
Utgångspunkten för Lars Jedings arbete är att samhället förändras så snabbt att det inte längre är greppbart med gamla beprövade metoder. Styrkemedlen i att ha en lagstiftning som fungerar eller ett Läkemedelsverk som var garanten finns inte längre, menar han.
– En omvärldsanalys är ett sätt att försöka se hur den här kartan framåt ser ut och där kan vi bidra med att ta fram nya och mer sannolika kartor. De som anlitar oss är myndigheter, företag eller organisationer. Dessa måste sätta sin egen roll i relation till vad som händer i samhället inom det område man verkar inom.
Det enda man säkert kan säga om framtiden är att professionerna kommer att förändras. Den långa striden i Sverige om vem som har makten över läkemedlen kommer att te sig löjlig och patetisk om några år, menar Lars Jeding.
– Det kommer in så många nya starka krafter som påverkar utvecklingen, säger han.
Området liv och hälsa har blivit allt större för Idétorget. Det är ett område som intresserar många – både av kommersiella skäl och andra.
– Liv och hälsa betyder idag mer för Sverige än skogen i kommersiella termer, säger Lars Jeding. Många aktörer ser på området med andra ögon än vi är vana vid – på gott och ont. De ökade läkemedelskostnaderna gör att läkemedelsnotan kommer att bli en betydligt mer central fråga för sjukvårdshuvudmännen och därmed kommer intresset för läkemedel att öka.


Har farmaceuterna slagit sig till ro?
Frågan är om farmaceuterna kommer att vara med på det tåget, undrar Lars Jeding. Han menar att farmaceuterna måste ta en mer strategisk plats här. Farmaceuterna har slagit sig till ro eller berövats möjligheten att spela en mer aktiv roll delvis på grund av vi har ett apoteksmonopol. Det är viktigt att följa hur läkemedelskommittéernas arbete ser ut och vilka roller farmaceuterna förmår att
ta.
– Jag tror att farmacin och farmaceuterna står inför en oerhört avgörande utmaning – en batalj som kommer att äga rum inom de närmaste tre till fem åren, säger han.


Många krafter påverkar
Andra krafter som påverkar är fokuseringen på egenvård. Av ekonomiska skäl kommer man att tvingas bejaka att det är bra med egenvård. Höjda egenavgifterna i läkemedelsförmånen är också något som påverkar. Någonstans finns en toleransgräns och frågan är hur långt från toleranstaket vi är?


Globaliseringen är viktig. Internationaliseringens effekter på läkemedelsområdet kommer snabbare än i många andra branscher. En uppgift som cirkulerar är att det finns upp mot 400 000 sajter på internet där man kan gå in och köpa Viagra.Hela distributionskedjan för läkemedel kommer att förändras.
– S:t Göran är ett spännande exempel, säger Lars Jeding. Det övergår nu i privat ägo. På sjukhuset finns ett sjukhusapotek – hur gör man nu?
Det kommer också in helt nya drivkrafter på hälsoområdet som inte har med omtanke och omsorg att göra. KF satsar på ett affärsutvecklingsområdet "Liv och hälsa- och Skandia satsar "Idéer för livet". Det är viktigt att blottlägga de här drivkrafterna, menar Lars Jeding.
– Det är alldeles givet att allt det här kommer att få mycket konkreta konse-
kvenser för alla medborgare i Sverige. Det kommer att påverka tillgängligheten till det som tidigare entydigt var samhällets resurser för liv och hälsa, på både gott och ont. Utvecklingen var tidigare förutsägbar men det är den inte längre, säger,han.