Gunnar Alván ny chef for Läkemedelsverket

I början av juni kom beskedet att Kjell Strandberg lämnar Läkemedelsverket när förordnandet går ut. En vecka senare kom regeringens utnämning av Gunnar Alvan till ny generaldirektör.

4 jul 2002, kl 22:19
0

Annons

I månadsskiftet maj-juni fick Gunnar Alvån, professor i klinisk farmakologi och överläkare vid Huddinge sjukhus, frågan om han ville bli generaldirektör för Läkemedelsverket.
– Jag blev mycket glad och hedrad, för det är ett fint jobb jag erbjöds. Jag tog till mig erbjudandet med stor respekt och blev omedelbart intresserad av jobbet, säger Gunnar Alvan i en första kommentar sedan det blev offentligt att han ska efterträda Kjell Strandberg.
Efter ett par dagars betänketid tackade han ja. Bland det han övervägde var att det är fråga om ett krävande arbete. Dessutom innebär det nya arbetet längre resor till jobbet än idag. Han bor på Lidingö, där för övrigt även den avgående generaldirektören har sin bostad. Pendling till Uppsala är tydligen något som ingår i förutsättningarna för tjänsten.
– Åtminstone tills vidare kommer jag att bo kvar på Lidingö, säger Gunnar Alvan, som är 54 år och planerar att stanna kvar på sitt nya jobb länge.
-Jag räknar med att det här är mitt sista jobb och hoppas vara kvar tills pensionen, säger han.
Gunnar Alvan har redan idag kontakt med Läkemedelsverket, eftersom han sitter med i biverkningsnämnden och är ansvarig för biverkningsrapporteringen vid det regionala centrumet vid Huddinge sjukhus.
Hans huvudsakliga dagliga gärning har sedan 1980 varit att ansvara för läkernedelsinformationscentralen på Huddinge sjukhus.
– Vi började tidigt att lägga upp en databank. Idag har vi 10 000 dokument i Drugline, som är tillgängligt via Internet, Karolinska institutets bibliotek. Vi har också en version för CD, säger Gunnar Alvan.


"Mycket kompetent personal"
Tillfrågad om Läkemedelsverkets starka sidor säger Gunnar Alvan att verket utvecklats mycket positivt under Kjell Strandbergs ledarskap.
– Verket har en mycket kompetent personal. Det material som tas fram – skrifter, råd etc har hög kvalitet och hög trovärdighet. Förtroendet är högt, inte minst internationellt. Sverige har en stark position i världen både inom klinisk medicin och läkemedel, säger Gunnar Alvan.
Det är viktigt att försöka behålla Sveriges framträdande position i framtiden, anser Gunnar Alvan, som har lång erfarenhet av internationellt arbete med läkemedelsfrågor.
Sedan 1984 har han haft uppdrag inom EU-organet COST (Cooperation in the field of science and technological research). Han var vice ordförande i ett projekt om individuella olikheter i läkemedelsmetabolismen och de kliniska effekter detta kan leda till. Detta projekt pågick fram till förra året. Han sitter också med i en styrgrupp som beslutar om vilka projekt COST ska satsa på.
Ytterligare en internationell erfarenhet är att han var generalsekreterare för världskongressen i klinisk farmakologi 1986.


Bred bakgrund
Gunnar Alvån har en bred erfarenhet från läkemedelsvärlden, något som är en stark sida, enligt honom själv.
– Jag har hållit på med läkemedelsvärdering, kliniska prövningar och tillämpad läkemedelsforskning. Min forskning har särskilt inriktats mot farmakokinetik, farmakogenetik och läkemedelsdynamik. jag har handlett ett dussin doktorander och publicerat 250 arbeten. Dessutom är  ag bra på att lyssna på folk och sätta mig in i andras problem, säger han.
På frågan om sina svaga sidor kontrar han leende med ett "det får andra uttala sig om".
Han tycker det är väl tidigt att uttala sig om Läkemedelsverkets svaga sidor, men säger ändå…
– Det har tidvis varit långa väntetider. I övrigt vill jag inte spekulera.


Intensiv inläsning i sommar
När Läkemedelsvärlden intervjuar Gunnar Alvån har han ännu inte hunnit säga upp sig från sin professur och tjänst som överläkare på Huddinge sjukhus. Men han räknar med en snabb avveckling därifrån.
– Jag har idag inte så många doktorander. Jag har naturligtvis en del åtaganden som måste fullföljas eller avslutas. Sedan blir det en intensiv inläsning, så att jag är klar att börja på verket den 1 september.
Något som han särskilt ser fram emot på sin nya tjänst är att aktivt arbeta med de nya typer av läkemedel som nu med full fart är på väg in i sjukvården.
– Den molekylärbiologiska eran börjar avkasta läkemedel och behandlingsprinciper vi aldrig upplevt tidigare. Det blir extra intressant att vara med om att introducera medel med nya verkningsmekanismer -en mycket spännande utmaning för alla på Läkemedelsverket, säger Gunnar Alvan.