Stora förändringar i Apoteket

Apoteket genomgår just nu en av de större förändringsprocesserna i företagets historia. Den nye VD:n Stefan Carlsson har presenterat sin nya organisation som stuvar om en hel del i företaget samtidigt som han lanserar en, i princip, helt ny ledningsgruppDessutom har ägaren, staten, visat intresse för verksamheten och tillsatt en tung politiker som ordförande.

4 jul 2002, kl 22:24
0

Det hör definitivt till ovanligheterna att ett företag, under loppet av några dagar, byter ordförande, gör förändringar i styrelsen, offentliggör en omfattande omorganisation samt lanserar en, i princip, helt ny ledningsgrupp.
Men det var vad som hände i Apoteket i slutet av maj. Turbulensen berodde på att företagets bolagsstämma, där förändringar i styrelsen genomfördes, sammanföll med tidpunkten då den nye VD:n Stefan Carlsson presenterade sin nya organisation och nya ledningsgrupp som ska träda i kraft senast den 1 augusti.
Det mesta i Apotekets organisation är förändrat. Av de sex sektorerna Farmaci, Marknad, Drift, Personal, Ekonomi och APL har det blivit tre; Farmaci/Marknad, Kompetens/Personal samt Administration.
– Det blir en enklare organisation med färre sektorer, säger Stefan Carlsson. Det viktiga är ju vad sektorerna innehåller.
Även när det gäller de staber som Stefan Carlsson omger sig med har det skett omfattande förändringar. Egentligen är det bara informationsstaben som finns kvar från den gamla organisationen. Staberna IT, Kvalitet och juridik har fått ge plats åt Forskning/Farmaci, Kontroll/Styrning och Omvärld.


Gammal bekant ny i ledningen
Att sektorer och staber har försvunnit från organisationskartan innebär naturligtvis inte att uppgifterna har slutat vara viktiga. Staben IT och sektorn Ekonomi har t ex slagits samman och utgör nu ryggraden i sektorn Administration.
– IT och ekonomi är så integrerade frågor. Svaret på många av de frågeställningar som vi ställs inför idag brukar vara IT och det slutar alltid i en ekonomisk diskussion. Därför vill jag ha in en person som håller ihop dessa frågor i en sektor, säger Stefan Carlsson.
Vem denna person kommer att bli är ännu inte klart, men Stefan Carlsson hoppas att ha ett namn klart till 1 juli.
En nyrekrytering som dock redan är klar är Anneli Öberg-Reinolf som från och med den 1 augusti börjar som chef för sektorn Kompetens/Personal. Hon kommer senast ifrån Landstingsförbundet där hon är ansvarig för förbundets strategiska utvecklingsprojekt. Hon är född och uppvuxen i Enköping och utbildad förvaltningssocionom med en bred erfarenhet ifrån olika typer av arbete. Hon har arbetat med missbrukare inom socialtjänsten i Enköping, som förändringskonsult i Kommunförbundet och vidare i det avknoppade konsultföretaget Sensia och därefter som administrativ chef på Landstingsförbundet sedan 1992.
Anneli Öberg-Reinolf är van att ha Stefan Carlsson som chef. De stötte på varandra första gången på 80-talet i Kommunförbundet dar Stefan Carlsson var chef för den konsultgrupp som Anneli Öberg-Reinolf ingick i. De följde sedan båda två med när Kommunförbundet bildade dotterbolaget Sensia, Stefan Carlsson blev vice VD och Anneli Öberg-Reinolf fortsatte som konsult. Båda två lämnade Sensia 1992 – Stefan Carlsson blev landstingsdirektör i Jämtland och Anneli Öberg-Reinolf gick till Landstingsförbundet.
– Hon är inte handplockad av mig utan hon var en av flera "headhuntade" personer som var aktuella för tjänsten och hon har gått igenom alla tester precis som alla andra i ledningen, säger Stefan Carlsson. Men det klart att när man känner folk och tycker att de är duktiga så påverkar ju det också naturligtvis. Hon är precis det vi behöver. Hon är duktig på att ta fram bra arbetsorganisationer och analysera kompetensutvecklingsbehov. Dessutom är hon väldigt stark och har en förmåga att hålla i de idéer som hon har.


Mer än bara personalfrågor
Förutom de traditionella personalfrågorna kommer Anneli Öberg-Reinolf även att ha ansvar för vidareutbildning av den befintliga personalen och verka för att få fram Apotekets önskemål på utbildningsområdet till den farmaceutiska fakulteten.
– Jag ska ansvara för Apotekets personalförsörjning i vid mening, inte bara de som är anställda just nu, säger hon. Och det tycker jag faller sig helt naturligt, de här frågorna hör ju samman. De som redan arbetar inom företaget ska ha en adekvat kompetensutveckling samtidigt som arbetet måste vara så attraktivt att andra vill välja att arbeta där samtidigt som det måste finnas utbildade människor som har möjlighet att söka sig dit.
Anneli Öberg-Reinolf har en bred och lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete. Hon har varit ledamot i Landstingsförbundets ledningsgrupp ända sedan hon började där och har även andra erfarenheter sedan tidigare.
En av Anneli Oberg-Reinolfs kvinnliga konkreta förebilder är Siv Boalt Boéthius, adjungerad professor i pedagogik och rektor för Ericastiftelsen i Stockholm.
– Jag har träffat henne i utbildningssammanhang och hon har påverkat mig mycket, säger hon. Jag känner en stor respekt för hennes sätt att vara.
– Sedan skulle jag gärna vilja prata ledarskap med Ingemar Bergman, säger hon. Han verkar bidra i en process där människor blir så himla kompetenta. Han får människor att kunna mer än de tror att de kan. Det känner jag en stor och stark nyfikenhet inför, men han är ingen förebild.


Farmacifrågorna uppdelade
De tidigare sektorerna Farmaci och Marknad är nu sammanslagna till en sektor under den tidigare marknadschefen Gunnar Kihlblom. Sektorn kommer att vara uppdelad på tre olika kundområden; receptkunder, egenvårdskunder och avtalskunder (landsting). Genom att dela upp personalen på den tidigare farmacisektorn i tre kundområden hoppas Gunnar Kihlblom uppnå en ökad kundorientering.
– Farmacifrågorna ska komma in i ett kundperspektiv, vi försöker sätta farmacin i kundernas tjänst genom uppdelningen i de tre kundområdena, säger han. Det vi vill uppnå är främst två saker, dels ska vi bli ett tydligare och bättre stöd för apoteken och dels ska vi kunna driva utvecklingsfrågor på ett sätt som är relaterat till kundernas behov.
Sektorn Farmaci/Marknad kommer också att ha ett stort samarbete med staben Forskning/Farmaci som leds av Anita Berlin-Wahlén. Hon var tidigare apoteksdirektör i Stockholm och kommer att ha till uppgift att bevaka den professionella utvecklingen inom farmacin. Anita BerlinWahlén ska också ta fram ett forskningspolitiskt program som ska leda till att Apoteket aktiverar sig inom nya forskningsområden. Detta ska ske både genom att erbjuda möjligheter till forskning inom Apoteket och genom att stödja extern forskning som kan vara bra för Apoteket.
– I vårt uppdrag ligger att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige och det är också fastslaget att vi ska bedriva forskning av hög internationell klass, säger Anita Berlin-Wahlén. Vi har redan idag ett antal forskningstjänster på sjukhusapoteken vid de stora regionsjukhusen som dels utvecklar nya farmakoterapier och dels är av mer laborativ karaktär, men de nya resurserna kommer främst att satsas på uppföljning av läkemedelsanvändningen, dokumentering av informationsinsatser och studier av hur läkemedel används i samhället. Alltså forskning av mer epidemiologisk och hälsoekonomisk karaktär.
Det har länge funnits ett internt missnöje med Apotekets sätt att följa upp de enskilda apotekens resultat där man använt sig av för trubbiga mätmetoder som inte ansetts vara rättvisande. Ansvaret för att ta fram nya mätinstrument och uppföljningsmetoder ligger nu på Örjan Björnsson som leder staben Kontroll/Styrning.
– Det gäller att hitta ett sätt att få fram helhetsbilden, säger Örjan Björnsson. Det är så många fler parametrar än ekonomin som ska ingå i bedömningen. Där finns kundnyttan, samhällsnyttan och personaltillfredsställelse t ex, och allt detta sammantaget ingår i det vi menar med ett bra resultat.
Örjan Björnsson kommer också få ansvaret för att följa upp att den övergripande verksamhetsplanen Rådslaget som nyligen antogs av styrelsen verkligen genomförs.


Rådslaget ? Apotekets framtidsplan
Rådslaget är ett enormt projekt som har pågått inom Apoteket sedan i oktober i fjol. Genom att samla in en mängd synpunkter på vad som kan förbättras på Apoteket från både anställda och kunder – både landsting och patienter – har man satt samman ett dokument som nu antagits av styrelsen som Apotekets övergripande verksamhetsplan. Dokumentet innehåller mer än 150 konkreta förslag på förbättringar som ska genomföras fram till år 2003. Och det mesta handlar om att bli mer kundorienterade.
– Rådslaget har ett mycket starkt fokus på kunden, säger Thony Björk, informationschef på Apoteket. Det som är mest akut nu är att få ner kötiderna ute på apoteken, men vi kommer också att jobba med att utveckla vår läkemedelsstatistik till landstingen så att vi kan erbjuda både en deskriptiv statistik till läkemedelskommittéerna och en epidemiologisk statistik till vården, utveckla en elektronisk samverkan med vården som innebär både elektroniska avdelningsbeställningar och recept, titta på möjligheterna till ett virtuellt apotek där man ska kunna hantera beställning, leverans, rådgivning och betalning osv.
Stefan Carlsson ser mycket ljust på framtiden för Apoteket. Både på grund av de interna framtidsarbete som gjorts i och med Rådslaget och på grund av att ägaren, staten, har börjat ta läkemedelsfrågorna på allvar.
– Det är mycket tillfredsställande att vår ägare nu är tydlig med vad man vill, säger han. Det gäller både det tidigare monopolbeslutet och valet av ny ordförande. Som ny ordförande har vi ju fått en rnyc’.ct tung politiker vilket jag tolkar som en tydlig markering från regeringen att vi ses som en viktig samhällsangelägenhet som man vill ha en stark koppling till.
När det gäller konkurrensutsättning har man på Apoteket börjat trappa ned beredskapen för ett uppbrutet monopol.
– Regeringen har varit mycket tydliga med vilken väg man valt när det gäller monopolet, säger Stefan Carlsson. Beslutet gäller i och för sig inte för evigt, men det viktiga är vad som gäller just nu och det finns ju inga indikationer på att något annat skulle vara aktuellt. Det utvecklingsarbete som vi har framför oss är detsamma oavsett konkurrenshot eller inte, skillnaden är att nu kommer trycket från ett annat håll.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng