Annons

Nu kommer kvinnorna in i leken

När Stefan Carlsson presenterar sin nya ledningsgrupp är det framför allt en stor skillnad jämfört med tidigare ledningsgrupper inomföretaget – den består till minst hälften av kvinnor.

4 jul 2002, kl 22:25
0

Annons

Det är en rejäl omstuvning i Apotekets ledning som Stefan Carlsson har genomfört. Av de åtta ledamöterna, inklusive honom själv, är fem nya – och minst fyra av dessa är kvinnor, den femte är inte anställd ännu och kan alltså även det bli en kvinna. Det innebär att Apotekets ledning övergår från att ha varit en synnerligen mansdominerad sammanslutning till att få minst en 50150 sammansättning. Något som många tycker är på tiden.
– Absolut, säger Monica Hagman, apoteksdirektör i Ostergötland och ny i ledningsgruppen, det är ju snara re lite konstigt att det varit som det varit tidigare. Kvinnor är inte sämre ledare än män, i vissa aspekter snarare bättre. Dessutom innebär det en bättre anpassning till hur företaget ser ut.
-Jag har ju inte drivit frågan aktivt, men jag tycker naturligtvis att det är bra, inte minst med tanke på att det finns många kvinnor i företaget och många duktiga kvinnliga chefer, säger AnnMarie Schaffrath, apoteksdirektör i Halland, också hon ny i ledningsgruppen.
Och visst är det konstigt att ett företag som till 93 procent består av kvinnor helt saknat dessa i ledningen, men det finns ingen kritik emot tidigare ledningar utan det är mer en fråga om att tiden nu var mogen.
– Jag har inte upplevt att kvinnor har hållits tillbaka i företaget, det är snarare så att det är först nu vi vågat kliva fram, säger Anita Berlin-Wahlén, ansvarig för staben Forskning/Farmaci i den framtida organisationen. Men jag hoppas att vi är utsedda för vår kompetens och inte något annat. jag har väldigt svårt för alla typer av kvoteringsresonernang.


Jämställda ledningar bättre
Och Stefan Carlsson bedyrar att den ökade jämställdheten i Apotekets ledning inte är fråga om någon flirt med den kvinnliga personalen eller jämställdhetsivrare utan ett helt affärsmässigt beslut.
– Jag har under de senaste tio åren arbetat väldigt målmedvetet med jämställdhetsfrågorna och min enkla syn på detta är att jämställda ledningsgrupper är bättre än alltför enkönade ledningsgrupper, säger Stefan Carlsson. Det är alltså en ren bedömning om vad som är bäst för verksamheten som ligger bakom denna förändring.
Ett synsätt som helt delas av den nya kompetensoch personalchefen Anneli Öberg-Reinolf.
– Kvinnor och män har lärt sig olika tänkande och förhållningssätt beroende på hur de har växt upp vilket gör att det finns mer olikheter i en blandad grupp, säger hon. Och ju mer blandad en grupp är ju lättare är det därför att plocka fram sina olik~ heter, medan om det bara är män eller bara kvinnor så blir diskussionerna och besluten mer enkelspåriga, säger hon. Min erfarenhet är att det blir en väldig kraft i grupper med en jämn könsfördelning.
Apotekets nya ledningsgrupp, som träder i kraft den i augusti, består till mer än hälften av nya personer. De enda som sitter kvar från den tidigare ledningen är, förutom VD Stefan Carlsson, Gunnar Kihlblom, tidigare marknadschef nu chef för den sammanslagna sektorn Farmaci/Marknad och Thony Björk, informationschef. De som nu får lämna Apotekets ledning är Bert Conneryd, Bertil Hammar, Bo Holmberg och Håkan Molin.
Helt ny i företaget och ledningsgruppen är Anneli Öberg-Reinolf som tillträder som chef för Sektorn Kompetens/Personal den 1 augusti. Hon kommer senast från en anställning som ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor inom Landstingsförbundet.
I ledningsgruppen kommer även chefen för sektorn Administration att ingå. Rekryteringen av den personen väntas vara klar den 1 juli.
Ny i ledningen är också Anita BerlinWahlén som går från tjänsten som apoteksdirektör i Stockholm till chef för staben Forskning/Farmaci.
Ledningsgruppen kommer också att innehålla två apoteksdirektörer som ska representera fältet. Det är Monica Hagman, apoteksdirektör i Östergötland och AnnMarie Schaffrath, apoteksdirektör i Halland.