Annons

Jan Berquist, ny ordförande i Apoteket: ?En bra VD behöver en krävande styrelse?

Apotekets nya styrelseordförande är en erfaren politiker och en van ordförande efter otaliga uppdrag. Han har också en klar uppfattning om hur ordförandeklubban ska svingas.- En styrelse måste vara oerhört aktiv och ta ansvar för helheten, säger Jan Bergquist.

4 jul 2002, kl 22:26
0

Annons

Jan Bergquist utsågs till Apotekets nya ordförande vid bolagsstämman den 26 maj, men det var knappast för hans läkemedelskunskapers skull. Hans bästa merit på området är att hans hustru arbetar som operationssköterska på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Däremot har han en gedigen erfarenhet av styrelsearbete, framförallt från olika organisationer, men han har även erfarenhet från försäkringsbolag och bankväsendet.
– Jag har en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har en hel del uppfattningar om hur det ska bedrivas, säger han. Jag anser att styrelsen måste vara oerhört aktiv, ta ansvar för helheten och diskutera de långsiktiga, strategiska frågorna.
Om man inte styr upp styrelsearbetet finns det alltid en risk att styrelsemötena ägnas åt att sitta och ta emot information och diskutera dagsaktuella detaljfrågor, menar Jan Bergquist. Detta är i hög utsträckning slöseri med tid, anser han. En bra styrelse är aktiv och efterfrågar den information man behöver och ser till att VD informerar dem mellan styrelsernötena så att sammankomsterna kan ägnas åt att verkligen diskutera och styra helheten. Detaljerna klarar den verkställande ledningen av själv.
– De få timmar ett styrelsemöte varar är så oerhört dyrbara, säger han. I Apotekets styrelse sitter ledamöter med en stor kompetens på många områden. Ska vi ta vara på den måste man aktivera ledamöterna både på sammanträdena och däremellan.
– En bra VD har en väldig hjälp av en stark och krävande styrelse.


Bra kontakt med regeringen
I sin roll som ordförande av Finansutskottet har Jan Bergquist kontinuerligt kontakt med finansministern och han är ibland även med på regeringens överläggningar på Harpsund. Han kommer därför att ha goda möjligheter att kunna förmedla Apotekets syn på olika frågor direkt till regeringen.
En sådan fråga kommer t ex att vara monopolfrågan.
– Det är min bestämda uppfattning att ensamrätten är ett mycket bättre system än vad konkurrens är, säger Jan Bergquist. Och vi kommer att göra mer och mer tydligt att det är ett bra, säkert och effektivt system.
Jan Bergquist vill vara försiktig med att uttala sig kring problemen på läkemedelsområdet innan han har satt sig in i frågorna tillräckligt väl.
– Det mesta är väl positivt, det finns ett behov av nya läkemedel och det kommer fram nya läkemedel i en snabb takt. Sedan kommer de att kosta pengar, men inget är ju viktigare än hälsan så det måste ju få kosta pengar. En annan fråga är sedan hur man ska fördela kostnaden mellan de enskilda skattebetalarna och samhället, men jag tycker inte att det är orimligt att den enskilde i genomsnitt betalar 20 procent av kostnaderna.


Höjde högkostnadsgränsen
Han är heller inte orolig för att allt fler blir allt äldre och därmed konsumerar mer både vård och läkemedel.
– En stigande medellivslängd är det bästa tecknet på ett bra samhälle, säger han. Och Apoteket handlar ju ytterst om svenska folkets hälsa och välfärd och därför känns det oerhört meningsfullt. Läkemedel kommer att bli en allt viktigare del av svenska folkets välfärd.
Som ordförande i Finansutskottet med främsta ansvar att ha hand om statsbudgeten var Jan Bergquist aktivt delaktig i att ta fram den vårproposition som presenterades tidigare i år och som bland annat innehöll den kritiserade försämringen av högkostnadsskyddet.
– Ja, jag ingick i förhandlingsgruppen på Socialdemokraternas sida, säger han. Det hade förstås varit skönt om vi sluppit höja högkostnadsskyddet, men å andra sidan måste vi ju se cill att det finns resurser till personal inom sjukvården. Man måste naturligtvis hushålla med pengarna i alla lägen, men också ha ett samlat grepp på vad som är viktigast för välfärden.Ålder. 59 år
Utbildning: Pol. Mag.
Karriär: Sedan 30 år riksdagsman för Socialdemokraterna, har bl a suttit i Skatteuskottet, varit gruppledare och sedan 1994 ordförande i Finansutskottet. Före det lärare i nationalekonomi i Göteborg.
Andra uppdrag: Bl a ordf i Miljövårdsberedningen och i Miljömålskommittén
Familj: Hustru och två utflugna döttrar.
Bor. I Göteborg, veckopendlar.
Fritid: Vandra i skog och mark läsa skönlitteratur, teater och bio.
 


De styr Apoteket
Den på bolagsstämman något modifierade styrelsen för Apoteket består, förutom av Jan Bergquist, (59), som ordförande, av:


Susanne Ebersteln, (51), Styrelseledamot i ett antal styrelser., bland annat i Riksbanken och Riksgäldskontoret.


Anna Engström Laurent (50), Vetenskapligt råd på Socialstyrelsen. Ledamot av Umeå universitets fakultetsnämnd.


Claes Örtendahl, (58), fd generaldirektör för Socialstyrelsen. Ordförande i Östeuropakommittén,


Margareta Persson, (49), ordförande i Nationella Folkhälsokom mittén. Enda ledamoten i Apotekets styrelse som är kvar sedan 1996.


Bertil Tiusanen, (50), vice VD i Vattenfall, sitter även i bygg- och fastighetsbolaget J M:s styrelse.


Mohammad Behzadi, (31), apotekare, fackrepresentant för Sveriges Farrnacevtförbund.


Britt-Marie Skoglösa, (55), receptarie, fackrepresentant för Farmaciförbundet.