Nationella läkemedelslistan startar 1 maj nästa år

Nationella läkemedelslistan startar 1 maj nästa år

Starten för nationella läkemedelslistan flyttas enligt ett förslag från regeringen fram nästan ett år.

24 apr 2020, kl 14:42
0

Annons

Regeringen fattade vid torsdagens sammanträde beslut om att föreslå en senare start för nationella läkemedelslistan. Förslaget till riksdagen är att lagen om nationella läkemedelslistan ska träda i kraft 1 maj 2021. Enligt nu gällande riksdagsbeslut skulle lagen ha sjösatts om en månad, 1 juni i år.

– Regeringen anser att det är viktigt att undvika onödig belastning i hälso- och sjukvården under den pågående situationen med hanteringen av covid-19, och föreslår därför att ikraftträdandet av lagen om nationell läkemedelslista och de lagändringar som hör ihop med den senareläggs, säger socialminister Lena Hallengren.

SKR ville pausa

Beslutet om senare start för nationella läkemedelslistan innebär att startdatumet flyttas betydligt mindre än vad Sveriges kommuner och regioner, SKR, önskade.

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat har SKR länge framhållit att många regioner inte kommer att hinna ansluta sig till nationella läkemedelslistan i lagstadgad tid. Och när coronakrisen ändrade vårdens förutsättningar drastiskt gjorde SKR en hemställan till regeringen om senareläggning. Regeringen föreslog då 1 maj nästa år som nytt startdatum.

I ett yttrande svarade SKR att den framflyttningen inte räckte. Helst ville SKR pausa den nya lagen helt och utreda vissa delar av den ytterligare. I andra hand tyckte SKR att lagen borde börja gälla tidigast om två år.

Apoteksbranschen å sin sida accepterade regeringens förslag och efterlyste framför allt ett snabbt besked.

E-hälsomyndigheten som genomför införandet av den nationella läkemedelslistan välkomnade en senareläggning för att få mer tid till samverkan med regionerna.

Rikstäckande informationskälla

Nationella läkemedelslistan ska bli en rikstäckande informationskälla om varje patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Vård, omsorg, apotek och patienter i hela landet ska ha tillgång till samma information om en persons läkemedel, oavsett var de har förskrivits.

Ett nytt personregister ska ersätta dagens receptregister samt läkemedelsförteckningen. När lagen börjar gälla ska vård och apotek kunna börja ansluta sig. Sedan har de ytterligare två år på sig att bli klara med anslutningen.