Annons

Rätt att förbjuda pressmeddelande

Det var rätt av Läkemedelsverket att förbjuda Boehringer Ingelheims pressmeddelande om Pradaxa, menar förvaltningsrätten i en dom.

20 feb 2013, kl 11:55
0

Annons

Under våren 2011 publicerade Boehringer Ingelheim ett pressmeddelande på mynewsdesk.com, en webbplats för journalister. I pressmeddelandet stod det bland annat att företaget sökt ett lägre pris för Pradaxa i Sverige. Läkemedelsverket ansåg att pressmeddelandet var riktat till allmänheten och stred mot förbudet i 21 a § läkemedelslagen och förbjöd publiceringen. Förbudet var förenat med ett vite om 750 000 kronor.

Boehringer Ingelheim överklagade förbudet till förvaltningsrätten i oktober det året och hänvisade bland annat att informationen utgör icke-kommersiell information som skyddas av grundlagens regler om tryck- och yttrandefrihet och därför faller utanför marknadsföringslagens och läkemedelslagens bestämmelser. 

Nu har förvaltningsrätten i Uppsala kommit med en dom där de ger Läkemedelsverket rätt. Förvaltningsrätten konstaterar att pressmeddelandet är marknadsföring och att journalister anses tillhöra allmänheten då de inte i den yrkesrollen har förskrivningsrätt eller får lämna ut läkemedel. Rätten finner inte heller att förbudet strider mot svensk nationell rätt eller EU-rätt. Med anledning av det avslår Förvaltningsrätten Boehringer Ingelheims överklagande.

Branschorganisationen Lif anser att förvaltningsrätten gör en bristande analys.
– Vi är mycket besvikna över den bristande analys förvaltningsrätten i Uppsala gör i dagens dom i det så kallade pressmeddelande-målet mellan Läkemedelsverket och Boehringer Ingelheim. Domstolen har valt att helt bortse från tydlig och sedan länge etablerad praxis att pressmeddelanden som publiceras via för journalister i särskild anvisad länk inte utgör marknadsföring, säger Anders Blanck, vd för Lif, i ett pressmeddelande.

Lif kommer nu att analysera domen i detalj och därefter fatta beslut om de kommer att gå vidare i ärendet.

Läkemedelsverket förbjöd under våren 2011 även ett pressmeddelande från Eli Lilly. Företaget valde dock att backa och plocka bort pressmeddelandet.
 

Pressmeddelande-målet

  • Boehringer Ingelheim publicerade i maj 2011 ett pressmeddelande på www.mynewsdesk.com om att företaget sökt lägre pris för Pradaxa.
  • Läkemedelsverket beslutade att förbjuda pressmeddelandet i september. Förbudet var förenat med ett vite om 750 000 kronor.
  • Myndigheten menade att pressmeddelandet var att betrakta som marknadsföring och att det riktade sig till allmänheten, vilket strider mot läkemedelslagen.
  • Läkemedelsföretaget överklagade i oktober 2011 förbudet till förvaltningsrätten i Uppsala.
  • Den 18 februari 2013 meddelade rätten av man avslår Boehringer Ingelheims överklagande.
  • Förvaltningsrätten gör bedömningen att pressmeddelandet är att betrakta som marknadsföring och att journalister är att betrakta som allmänhet, då de inte i den rollen har förskrivningsrätt eller rätt att lämna ut läkemedel. Förbudet enligt läkemedelslagen anses inte heller strida mot svensk nationell rätt eller EU-rätt.
Amina Manzoor
Tidigare medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Kritik mot nytt lagförslag
Nästa artikel Vanligt med off label i USA