Annons

Radioimmunoterapi ger strålning med ny mekanism

Lokal strålning i låg dos med hjälp av uppsökande antikroppar minskar tillväxten av cancer på ett annat sätt än vanlig strålning. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

6 feb 2006, kl 13:56
0

Radioimmunoterapi är en relativt ny form av behandling, där radioaktiva substanser kopplas till antikroppar. När de strålningsladdade antikropparna injiceras i cancersjuka patienter kan de finna tumörer som ännu inte hunnit växa sig så stora att de kan påvisas med andra metoder. Antikroppen kan då binda till tumören, och via den radioaktiva substansen ge en lokal strålning under lång tid.
En ny avhandling från Umeå Universitet visar att den nya behandlingsformen kan ge en påtaglig hämning av tumörers tillväxt via andra mekanismer än vid vanlig strålbehandling. När cancercellerna utsätts för denna form av lokal strålning i lägre dos under längre tid aktiveras cellernas försvarssystem, så de slutar dela sig och istället fokuserar på att reparera skador. Metoden kan också innebära att cellerna försöker dela sig med skadat genmaterial, och när de misslyckas induceras istället apoptos.
Doktoranden David Eriksson kunde i sin avhandling också visa på positiva tilläggseffekter när radioimmunoterapi kombinerades med traditionell strålning.