Annons

Prövningsläkemedel
inte alltid gratis

Arbetet med att införliva EU-direktivet om kliniska prövningar i svensk lagstiftning ska vara klart i maj nästa år. Regeringens proposition ska presenteras i november.

17 okt 2003, kl 15:15
0

Enligt EU-direktivet ska prövningsläkemedel vara gratis för de som ingår i studien, vilket oroat forskare som gör jämförande studier utan sponsring från läkemedelsföretag. Enligt lagrådet ska det dock vara möjligt att göra undantag och låta försökspersoner ingå som tar ut sina läkemedel på recept. Enligt lagrådet ska de lagändringar som görs inte innebära några ökade kostnader för prövarna.
Men i lagrådsremissen diskuteras till exempel inte om Läkemedelsverket även i framtiden ska kunna ge dispens för studier som inte fått anslag och avgiftsbefria dessa.
Vidare kommer de nya etikkommittéer som är en konsekvens av den nya lagstiftningen att vara avgiftsfinansierade, vilket innebär en kostnad för prövarna. Tidigare har den prövningen varit gratis.