Annons

Nu ska apoteken välja själva

Nu ska varje apotek alltid beställa hem den för tillfället billigaste förpackningen av ett utbytbart läkemedel. Ett nytt datastöd ska göra detta möjligt, även om det bara skiljer en femtioöring i pris.

17 okt 2003, kl 15:15
0

I våras kom Apoteket med nya riktlinjer till de lokala apoteken för lagerhållning av utbytbara läkemedel. Man ska alltid beställa den förpackning som är tillgänglig och billigast. Ned till sista 50-öringen, är budskapet.
Men hittills har det varit si och så med efterlevnaden. Ett skäl har varit praktiskt; apotekets datastöd har inte gett den överblick som krävts.
Nu har ett nytt lagerstyrningssystem tagits fram som ska göra det enklare.
? Intentionen är att apoteket varje gång ska beställa det billigaste tillgängliga hos droghandeln, säger Hans Dahlberg, som tagit fram det nya datastödet.

Ointressanta listor
I praktiken betyder det att de listor med rekommenderade utbytespreparat som en del läkemedelskommittéer ger ut blir ointressanta.
Det finns kritik och farhågor mot att apoteken enväldigt ska besluta om vilket utbytbart preparat som ska beställas hem och att enbart priset ska avgöra.
? Om man hade tillämpat lagen på det sätt, som Apoteket nu vill göra, från det att lagen trädde i kraft, skulle patienter som använder citalopram fått byta märke varje gång de kom till apoteket med sina itererade recept. Samtliga leverantörer, som när jag tittade var sju, har vid något tillfälle varit billigast. Det måste väl anses onödigt och osäkert sett ur patientens perspektiv, säger Anita Ferm i Skånes Läkemedelsråd.
I Skåne liksom också till exempel i Stockholm har landstingen vid upphandlingen till slutenvården använt följsamhet inom öppenvården som ett argument när man förhandlat med företagen.
? Den möjligheten försvinner förstås nu, konstaterar Hans Dahlberg.
Men även mindre landsting är kritiska.
? Det här är ett system skapat av logistiker och markerar än mer Apotekets syn på sin verksamhet som främst ett distributionsföretag, säger Johan Hiselius apotekare anställd av Hallands läns landsting.

Jaga pengar
Och Jan-Erik Ögren, sjukhusapoteket i Skellefteå, pekar på patientsäkerheten.
? Det kan bli knepigt, speciellt för många äldre, om förpackning och tabletter ändrar utseende varje gång.
? Från början talade man från Apoteket om vikten av ett bra samarbete med de lokala kommittéerna. Nu verkar det bara vara kostnadsdelen som är viktig.
Även Landstingsförbundet uttrycker viss skepsis.
? I grunden är det bra, men vi vill inte att man går bort sig och bara tittar på priset. Man får inte vara dumsnål, säger Magnus Thyberg på förbundet.