Annons

Propentofyllin: Nytt läkemedel för behandling av demens

Ett nytt läkemedel, propentofyllin, verkar både på Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. En europeisk studie tyder på att medlet kan bromsa sjukdomsförloppet.

19 jul 2002, kl 02:59
0

Det finns många olika teorier om orsakerna till demens och Alzheimers sjukdom och man har därför prövat olika angreppssätt för att kunna behandla sjukdomen. Trots att de bakomliggande orsakerna för olika former av demens varierar finns det gemensamma drag i sjukdomsförloppet. Det är också en klinisk erfarenhet att många patienter har både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens samtidigt.
Ett nytt läkemedel, propentofyllin, har i en ny studie visat effekt på både Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Studien gjordes vid 19 centra i Europa, däribland Sverige med totalt 260 patienter. Hoechst Marion Roussel har nu lämnat in en ansökan om registrering till den europeiska registreringsmyndigheten och räknar med att medlet kan finnas på marknaden under hösten.


Bra långtidseffekter
Professor Bengt Winblad vid Huddinge sjukhus tycker att behandlingsresultaten hittills verkar lovande.
? Det har visat bra långtidseffekter och bromsar upp sjukdomen, men det är inte några dramatiska förbättringar, säger han. Det har effekt även på vaskulär demens där vi inte har något läkemedel idag.
Genom att det är verksamt mot båda typerna av sjukdomen innebär det i praktiken att det kan sättas in tidigare än andra medel, man behöver inte utreda sjukdomsorsaken först.
? Ett problem som företaget måste lösa är att propentofyllin måste tas en timme före måltid tre till fyra gånger om dagen, säger Bengt Winblad. Det kan bli svårt för en dement person att komma ihåg sina mediciner. Det är ännu för tidigt att säga om propentofyllin skall användas samtidigt som andra medel för Alzheimers sjukdom, det finns inga sådana studier gjorda.
Propentofyllin, som är ett xantin-derivat, har visat en god säkerhetsprofil och få biverkningar. Det kommer troligen inte att bli så dyrt som de existerande alzheimerläkemedlen.


Skyddar nervceller
Propentofyllin sägs skydda nervceller i hjärnan från att skadas och minskar hastigheten på sjukdomsförloppet. Det påverkar gliaceller i hjärnan som man tror är inblandade i bildningen av det skadliga plack som bildas vid Alzheimers sjukdom.
I studien undersöktes minne och inlärning, allmänt välbefinnande och förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Läkare och psykologer kunde se förbättringar på alla dessa funktioner utom förmågan att utföra normala vardagssysslor. Studien genomfördes under ett år och visar att effekten av propentofyllin kvarstår under hela uppföljningsperioden. I allmänhet ökade förbättringen ju längre patienten behandlades. De bästa resultaten uppvisades ofta efter sex månader eller mer.
Takrin och donepezil, de två läkemedel som finns registrerade i Sverige mot Alzheimers sjukdom, verkar genom att hämma nedbrytningen av acetylkolin och förlänga verkan av neurotransmittorn.