Ingen apotekarutbildning i Lund och Göteborg

Varken Lunds eller Göteborgs universitet bör i dagsläget få rätt att utfärda apotekarexamen. Det säger tre sakkunniga i sitt utlåtande till Högskoleverket.

19 jul 2002, kl 02:58
0

Göteborgs och Lunds universitet har ansökt om rätt att utfärda apotekarexamen. En grupp med tre sakkunniga har gått igenom deras ansökningar och avstyrker i dagsläget båda ansökningarna. De tre sakkunniga är Birthe Jensen, rektor vid Danmarks Farmaceutiske Højskole, Jan  Karlsson, professor vid universitetet i Oslo samt Lennart Paalzow, professor och dekanus för Farmacevtiska Fakulteten i Uppsala.
Lunds universitet avser att inrikta apotekarutbildningen mot läkemedelsindustrins behov, särskilt teknologi. De tänker sig att ta emot 30 nybörjare varje år och inrätta en institution för farmaci. De sakkunniga menar att den nödvändiga inriktningen mot läkemedel saknas för de kemiska  och biovetenskapliga ämnena. I Göteborg bör en utökning av analytisk kemi göras och läkemedelskemin bör stärkas.
En stor del av lärarna ska ha farmaceutisk bakgrund och det måste redovisas en plan för hur det ska uppnås både för Lunds och Göteborgs del. Båda universiteten har förutsättningar att starta apotekarutbildning om de genomför de föreslagna kompletteringarna menar de sakkunniga.
Nu ska både Lunds och Göteborgs universitet yttra sig över de sakkunnigas rapport och de har maj månad på sig.
? När Göteborg och Lund har sagt sitt kommer Högskoleverket att fatta beslut, säger Stefan Odeberg på Högskoleverket.
Det har dock aldrig hänt hittills att Högskoleverket har gått emot ett utlåtande från sakkunniga.