Annons

Tidskrift om rökavvänjning fälldes av IGM: Tidning om Nicorettevar försåtlig reklam

Pharmacia & Upjohn ger ut en tidskrift om rökavvänjning som kallas ?fri?. Dess redaktionella karaktär är försåtlig, anser IGM, som nyligen fällt den åttasidiga skriften. Företaget måste nu tydligare ange att syftet är marknadsföring av Nicorette och inte allmän information om rökavvänjning.

19 jul 2002, kl 02:57
0

Annons

Läkemedelsföretagen försöker hitta nya vägar att föra ut sina budskap och marknadsföra sina produkter. Pharmacia & Upjohn har provat en variant genom att göra en återkommande tidskrift om rökavvänjning, under det positivt klingande namnet ?fri?. Uppenbart vill man förmedla den känsla en rökare ska få om han/hon kan sluta röka ? underförstått med hjälp av företagets Nicoretteprodukter.
Under tidskriftens huvud anges att skriften är ?en tidning om rökavvänjning?. Den har en tydlig redaktionell karaktär och produkten Nicorette omnämns inte på första sidan.
? Tidskriften är otydligt utformad och ger ett felaktigt intryck av att vara en produktoberoende tidning om rökavvänjning, säger industrins informationsgranskningsman (IGM) Göran Wennersten.
Den utgåva av ?fri?  som IGM granskat är nr 4/97. Sedan dess har ytterligare ett nummer utkommit, men det producerades innan IGM kommit med sitt utslag.
Skriften är marknadsföring av företagets Nicoretteprodukter, anser IGM. Och eftersom han klassar skriften som läkemedelsinformation ska den också granskas enligt de spelregler som finns uppställda för läkemedelsinformation.
? Ett krav är att läkemedelsinformation ska vara lätt att känna igen, ett krav som inte uppfylls i detta fall, säger Göran Wennersten.


Förvånat företag
I skriftens ledare framträder produktchefen för Nicoretteprodukterna Jonas Bauer som ansvarig, något som accentuerar att skriften är utgiven med ett kommersiellt syfte.
? Han blev mycket förvånad när jag hörde av mig i ärendet. På företaget kunde man först inte alls förstå att man gjort något fel, säger Göran Wennersten.
Företagets reaktion visar på behovet av tydliga gränser mellan redaktionell text, som omfattas av tryckfrihetsrättsliga regler och läkemedelsinformation, som omfattas av de regler läkemedelsföretagen själva enats om och satt på pränt.
I och med att skriften av IGM klassades som läkemedelsinformation ska det finnas viss minimiinformation (artikel 17 i Regler för läkemedelsinformation). Utöver namn och beredningsform ska verksam substans och mängd, indikation och erforderliga varningsföreskrifter anges, det vill säga valda delar av FASS-texten.
Sammanfattningsvis fann IGM att tidskriften stred mot god branschsed när det gäller läkemedelsinformation och företaget ska därför betala 50 000 kronor i en så kallad IGM-avgift.


Accepterar beslutet
Pharmacia & Upjohn höll inte med IGM i sakfrågan, men valde dock att inte överklaga beslutet till NBL, Nämnden för bedömning av läkemedel.
   ? I våra diskussioner med IGM har vi förstått att tidningen kan godkännas om vi gör ett par smärre ändringar. Därför valde vi att inte gå vidare till NBL. Hade det funnits större skillnader hade vi kanske överklagat, säger Håkan Magnusson, marknadsdirektör för Pharmacia & Upjohns egenvårdsprodukter.
Det är framför allt två ändringar som planeras. För tidningen anses viktig för företaget som ska fortsätta ge ut den.
? Det ena är att lägga in FASS-texten någonstans i tidningen. Det andra är att på något sätt, exempelvis i tidningshuvudet tydligare tala om att ?fri? är en marknadstidning för Nicorette, säger Håkan Magnusson.
Även om tidningens ? liksom företagets ? syfte självfallet är kommersiellt, så har ändå ?fri? en annan prägel än ?ren reklam?, till exempel annonser i olika medier.
? Vi har sett att det finns ett enormt behov av allmän information kring rökavvänjningsfrågor. Därför är ett syfte att tidningen ska samla nationell och internationell information. Vi citerar exempelvis andra tidningsartiklar och nyhetsartiklar om rökavvänjning, säger Håkan Magnusson.