Apoteket utbildar 300 informationsapotekare

Kundanpassad information. Det är ett honnörsord för Apotekets satsning på utökad information om läkemedel. Antalet informationsapotekare kommer att öka kraftigt under de närmaste tre åren.

19 jul 2002, kl 03:01
0

Annons

Apoteket AB har stora möjligheter att bedriva en offensiv information om läkemedel. Man ska utnyttja sin unika ställning med ett ben på apoteket och ett ben i sjukvården. Det är en del av strategin för Apoteket inför de förändringar som kan komma i kölvattnet av Lars Jedings utredande.
Bland annat föreslår Jeding att staten tar ett hårdare grepp över den framtida läkemedelsinformationen (se Läkemedelsvärlden nr 5-98, sidorna 11?13). Bo Holmberg, chef för Apotekets sektor Farmaci/Marknad, har lite till övers för förslagen.
? Lars Jeding ser det ur ett centralt perspektiv och vill följaktligen centralisera informationen. Vi samarbetar med landstingen, Läkemedelsverket och SBU med flera. Ett statligt verk måste stimulera denna utveckling, säger han
Som en följd av Apotekets strategi kommer Bo Holmbergs arbetsuppgifter att koncentreras till farmaci: statistik och informationsfrågor. Marknadsfrågorna ska hanteras av en marknadsdirektör, en tjänst där tillsättningen sker inom kort.


Underskott på analys
Inför kommande utmaningar ska Apoteket satsa kraft på att utveckla kompetensen inom läkemedelsinformation.
? Det finns en överproduktion av läkemedelsinformation idag. Men det finns ett underskott på analys av vad som händer sedan. Vi har unika möjligheter att samla kunskaper om vad som händer när läkemedlen når konsumenterna, säger Bo Holmberg.
Läkemedelsprofiler är en del av den kundanpassade information Apoteket ska utveckla. Informationsapotekare är en annan. Idag har företaget cirka 60 stycken informationsapotekare som kan hjälpa exempelvis läkemedelskommittéer.
? Dessa ska femdubblas till 300 stycken under en treårsperiod. Vi kommer att utbilda både generalister och terapispecialister, säger Bo Holmberg.


Använda informationen bättre
Den information om läkemedelsanvändningen som samlas i apotekens datorer är en guldgruva. Det finns också, inte minst från landstingen, stort intresse att få del av denna enorma informationsmassa.
Bo Holmberg sitter just nu och formulerar hur Apotekets policy ska vara när det gäller försäljning av tjänster baserade på denna information.
? Eftersom vi idag inte är vinstdrivande så ska vi i princip enbart ha täckning för våra kostnader. Men detta kan naturligtvis komma att ändras beroende av vilka beslut som tas av regering och riksdag så småningom, säger han.
För närvarande sker stora investeringar i apotekens datasystem. När dessa är installerade kommer exempelvis varulistor att ligga on-line. Att sammanställa statistiska uppgifter kommer då också att gå mycket snabbare.
Vart Apoteket strävar råder det inte tvivel om.
?Vi ska vara bäst på läkemedelsinformation i kombination med uppföljning av dess effekter på förskrivning och användning, säger Bo Holmberg, utan att tveka.