Novartis utvecklar ny metod att bota allergi

En ny metod för att behandla allergi har tagits fram av Novartis och testas nu på elva sjukhus i Sverige, Norge och Finland. Studien leds från universitetssjuk-huset i Umeå.

19 jul 2002, kl 03:02
0

Annons

Behandlingen går ut på att förhindra den allergiska reaktionen genom att bindningen av IgE till mastcellerna blockeras. Det görs med en monoklonal antikropp som binder till de allergiska antikropparna så att de inte kan fästa på mastcellerna.
Den nordiska studien kommer att pågå under björkpollensäsongen och beräknas vara klar i slutet av juni. De aktuella studierna syftar till att ta reda på hur stora doser av medlet som behövs och hur ofta. Försökspersonerna kommer därför att få sprutor i olika intervall.
Studier med den aktuella substansen har tidigare gjorts i USA på 600 personer med bra resultat. Det ger relativt få biverkningar, patienterna kan få en rodnad runt sticket och vissa kan få en lätt nässelfeber. Studierna visade att behandling med den monoklonala antikroppen reducerade nivåerna av IgE i serum och dämpade både tidiga och sena svar på inhalerat allergen vid allergisk astma. Reduceringen av fritt IgE uppträdde omedelbart och var maximalt efter 6 veckors behandling.
Metoden kan även användas mot andra typer av allergier än björkpollen. Man räknar med att det kan dröja mellan fem och tio år innan läkemedlet finns tillgängligt. 
Intresset för att delta i studien har varit stort. När läkarna i Umeå annonserade efter 20 försökspersoner hörde över 100 personer av sig.