Positivt med långtidsbehandling

Kvinnor med östrogenberoende bröstcancer kan bli hjälpta av behandling med tamoxifen under tio år. Men behandlingen ger också en ökad risk för livmoderhalscancer.

6 dec 2012, kl 11:24
0

Tamoxifen i tio år kan ge bättre effekt men ökar risken för livmoderhalscancer. iStockphoto.

Kvinnor med östrogenreceptorberoende, eller ER-positiv bröstcancer, som behandlas med tamoxifen i upp till fem år har tidigare visat sig löpa minskad risk för återfall och död. Nya data från en amerikansk studie med 6486 kvinnor pekar på att en behandling i tio år kan öka nyttan ytterligare för patienterna.

Resultaten av den aktuella ATLAS-studien har publicerats i Lancet och presenterades också på ett pågående bröstcancersymposium i San Antonio, USA. Kvinnorna i studien, som alla hade ER-positiv bröstcancer, behandlades med tamoxifen under fem år. Därefter upphörde behandlingen för en grupp medan kvinnorna i den andra gruppen fick fortsatt behandling under ytterligare fem år.

Resultaten visade att den kumulativa risken under en 15-årsperiod att drabbas av återfall för kvinnor var 21,4 procent för dem som behandlades under tio år att jämfört med 25,1 procent för de som behandlades under fem år. Den kumulativa risken att dö var under samma period 12,2 procent i tioårsgruppen och 15 procent i femårsgruppen. Skillnaderna syntes tydligaste tio år efter diagnostillfället.

Men forskarna såg också att risken att drabbas av livmoderhalscancer fördubblades i den arm som behandlades med tamoxifen i tio år jämfört med femårsgruppen. Risken ökade från 1,6 procent till 3,1. Omkring 40 procent av kvinnorna i tioårsgruppen avbröt också sin behandling innan studietidens slut på grund av biverkningar.

Resultaten kommer troligen inte att innebära några stora förändringar eftersom behandlingen med aromatashämmare nu är det som ofta används för att behandla ER-positiv bröstcancer. Aromatashämmare var inte godkänt när ATLAS-studien startade.