Afrikanska länder spenderar mer

Flera afrikanska länder ökar sina utgifter för läkemedel. 2016 kommer de spendera totalt 30 miljarder dollar enligt en rapport.

6 dec 2012, kl 12:32
0

Annons

Den afrikanska kontinenten spås spendera allt mer pengar på hälso- och sjukvård de kommande åren. Läkemedel beräknas bli en kraftigt växande utgiftspost i flera av länderna. Enligt en färsk rapport från analysföretaget IMS Health kommer Afrikas sammanlagda utgifter för läkemedel att ligga på 30 miljarder dollar år 2016.

Detta innebär en årlig tillväxt på 10,6 procent vilket är strax under delar av den asiatiska marknaden som har en årlig tillväxt på 12,5 procent.

I takt med att ekonomin växer beräknas Afrika i högre grad drabbas av klassiska västerländska sjukdomar.  Antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes förväntas stiga kraftigt liksom behovet av behandling för dessa sjukdomar.

Detta visar sig bland annat i att 49 av Afrikas länder sedan 2000 har haft en årlig ökning av utgifter på hälso- och sjukvård på 10 procent. Detta förklaras främst av ekonomisk tillväxt och en växande medelklass. Detta gör att många läkemedelsföretag nu vänder sig dit för att hitta nya marknader. Men i IMS-rapporten lyfts det också fram svårigheter som företagen bör vara medvetna om. Bland dessa nämns stora skillnader i geografi och kultur mellan länder och regioner.

Handelsminister Ewa Björling pratade vid ett seminarium ordnat av Sweden Bio tidigare i veckan om att Afrika förväntas bli en stor exportmarknad för life science- industrin. Men industrin ställde sig tveksam till att sätta för stort hopp till marknaden.
– I dagsläget har jag hellre en procent i Kina än tio i Afrika, jag tror att det tar tid innan marknaden kommer igång, sade Anders Ekblom, vd för Astrazeneca i Sverige.