Annons

Pneumokockvaccin inte för alla

Vaccin mot pneumokocker rekommenderas inte till alla vuxna vilket felaktigt stått i en annons för Prevenar. Pfizer får dessutom backning på ytterligare punkter av IGM.

6 dec 2012, kl 08:57
2

Annons

Ett reklamutskick för pneumokockvaccinet Prevenar 13 från Pfizer, uppfattades som vilseledande av en infektionsläkare. Läkaren tyckte att annonsen innehöll flera felaktiga uppgifter och anmälde utskicket till Informationsgranskningsmannen, IGM.

I annonsen står att ”Pneumokockvaccin till vuxna rekommenderas av Socialstyrelsen” utan att informera om att detta bara gäller äldre och eller personer med vissa bakomliggande sjukdomar. Rekommendationen, som är från 1994, gäller dessutom ett annat vaccin som i motsatts till Prevenar 13 är icke-konjungerat. I stycket efter står det att Prevenar 13 är det enda hittills godkända konjugerade pneumokockvaccinet för personer över 50. Detta är sant men blir enligt anmälaren vilseledande i sammanhanget eftersom det inte har någonting med Socialstyrelsens rekommendationer att göra.

Läkaren reagerade också på att det i annonsen även står att eftersom Prevenar 13 saknar subventionså  behöver det inte upphandlas. Läkaren frågar om det stämmer att lagen om offentlig upphandling inte skulle gälla när ett läkemedel inte ingår i förmånen.

Pfizer skriver i ett svaromål att företaget håller med om att flera av formuleringarna är felaktiga, bland annat meningen om att Prenavar 13 inte skulle behöva upphandlas. Vad gäller stycket om vaccinet är konjugerat menar företaget att de bara vill informera om vaccinets egenskaper baserat på gällande produktresumé.

IGM håller inte med Pfizer utan bedömer formuleringen vilseledande i sammanhanget. IGM bedömer också formuleringen om Socialstyrelsens rekommendation som vilseledande liksom att vaccinet inte skulle behöva upphandlas. Pfizer åläggs att betala 90 000 kronor i avgift till IGM och uppmanas att inte upprepa sig på de påtalade punkterna.
 

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer