Annons

Positiva resultat i Life-studien

Losartan minskar risken för mortalitet och morbiditet med 13 procent jämfört med atenolol hos hypertoniker. Hos diabetiker är minskningen ännu mindre, 39 procent. Det är de viktigaste resultaten från Life-studien.

20 mar 2002, kl 19:39
0

Annons

På den välbesökta ?Late breaking clinical trials? i morse presenterade Björn Dahlöf från Östra sjukhuset i Göteborg resultaten från Life-studien. Jämfört med atenolol minksar losartan (Cozaar) risken för morbiditet och mortalitet, inklusive stroke, med 13 procent (p=0,021). Däremot sågs ingen skillnad i kardiovaskulär dödlighet mellan grupperna.

För fatal och ickefatal stroke minskade risken med 25 procent (p=0,001). Risken att utveckla diabetes under studiens gång var 25 procent mindre bland dem som fick losartan jämfört med dem som fick atenolol (p<0,001). Däremot var risken för hjärtinfarkt något större i losartangruppen, dock utan statistisk signifikans.

Blodtryckssänkningen i grupperna var likvärdig. Studien undersökte också vänsterkammarhypertrofi och hur den påverkades av behandlingen. Jämfört med utgångsvärdena vid studiens start minskade losartangruppen med 10 procent och atenololgruppen med 4 procent (p<0,0001).

Björn Dahlöf avslutade presentationen med att betona att det är viktigt inte bara att utan hur blodtrycket sänks, samt att det finns positiva effekter utöver blodtryckssänkningen.

Studien är redan accepterad för publicering och kommer i lördagens nummer av Lancet (23 mars 2002).