Positiva erfarenheter av läkemedelsprofiler

Projektet med läkemedelsprofiler har nu kommit halvvägs. Drygt 500 kunder har anslutit sig. Kritiken mot profilerna, som kommit från Läkarförbundet, delas inte av alla medlemmar. Bland läkare som tagit del av projektet finns positiva erfarenheter.

17 mar 2003, kl 16:55
0

Annons

När halva tiden för Apotekets projekt med läkemedelprofiler gått hade 523 kunder på de elva apotek som ingår i projektet anslutit sig. Profilkundernas medelålder är relativt hög, hälften av dem är mellan 65 och 79 år, vilket förklarar den höga användningen av receptförskrivna läkemedel bland dessa kunder, i genomsnitt 9,5 läkemedel per kund.
Det är naturligtvis så att de kunder som är mest intresserad av den här tjänsten är de som har många läkemedel och de är i sin tur ofta äldre, säger Annika Hansson som är ansvarig för projektet.

400 problem

Hög medelålder och många läkemedel kan i sin tur vara förklaringen till att man i projektet dokumenterat ungefär 400 läkemedelsrelaterade problem och åtgärder. Mer än 25 procent av problemen handlade om felaktig användning och cirka en fjärdedel beskriver interaktioner. Majoriteten av dem var mindre problem som kunde förebyggas genom rådgivning vid expeditionstillfället.
Även om man bara kommit halvvägs med projektet, och inte gjort någon grundligare analys av dokumentationen eller frågat kunderna om deras erfarenhet av läkemedelsprofilerna, menar Annika Hansson att allt i dagsläget pekar på att den här tjänsten stegvis ska byggas ut.
Det tycker också Patrik Midlöv, läkare vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv.
? Jag tycker det är en stor poäng att få veta vad patienten faktiskt äter för läkemedel. Vi har ett utmärkt samarbete med apoteket och jag har egentligen svårt att förstå den kritik och de farhågor man verkar hysa från Läkarförbundets sida.
Thomas Ihre, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, tycker det verkar finnas en obefogad rädsla för profilerna.
? Ibland får jag en känsla av att det för mycket blivit en facklig fråga; man är rädd att apotekare ska ha synpunkter på förskrivningen.
För att få tillgång till patientens läkemedelsprofil i databasen behöver anslutna läkare, liksom profilfarmacevterna, användarnamn och lösenord. Idag är ett 70-tal läkare anslutna till databasen, ett tiotal av dem har i dagsläget någon gång använt sig av den elektroniska möjligheten.
? Personligen önskar jag att listan blev lättillgängligare, säger Patrik Midlöv.
? Nu är det viktigt att man låter det här expandera, om än i långsam takt, så att man hinner utbilda farmacevter som ansvarar för läkemedelsprofilerna, säger Ronnie Hansson, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.