Varannan har läkemedelsrelaterat problem

Varannan apotekskund med läkemedelsprofil har läkemedelsrelaterade problem. Omkring 400 problem har identifierats för de 523 patienter som ingår i projektet med läkemedelsprofiler.

18 feb 2003, kl 15:59
0

Genom pilotprojektet med läkemedelsprofiler som pågår på elva apotek visar det sig att av de 400 problem som dokumenterats handlade mer än var fjärde om felaktig användning av läkemedlet. Patienterna har i genomsnitt 10 receptbelagda läkemedel var medan varannan har uppgivit att de dessutom använder receptfria läkemedel.

En fjärdedel av identifierade problem berodde på interaktion mellan olika läkemedel. De flesta av dessa var dock inte allvarliga eller akuta och i flera fall kunde farmaceuten hjälpa till att lösa problemen.

Projektet med läkemedelsprofiler har pågått sedan våren 2002 och har nu kommit halvvägs. 523 patienter har godkänt att data om deras läkemedelsanvändning registreras i en elektronisk lista. Även uppgifter om allergier, graviditet eller liknande kan föras upp på listan. 90 procent av de som samtyckt till en läkemedelsprofil har också godkänt att vårdcentralen får ta del av uppgifterna. Syftet med profilerna är att förbättra läkemedelsanvändningen.