Annons
Pneumokockvaccin nu även för vuxna

Pneumokockvaccin nu även för vuxna

EU-kommissionen har utvidgat indikationen för pneumokockvaccinet Prevenar 13 som nu även är godkänt för vuxna över 18 år.

4 mar 2015, kl 10:56
0

Annons

Pfizers Prevenar 13 är det första vaccinet som kan användas för vuxna. Vaccinet skyddar mot lunginflammation som kan orsakas av olika 13 varianter av pnuemokocker.

Cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige drabbas varje år av lunginflammation där insjuknandet skett utanför sjukhus. Av dessa behöver mellan 20 och 40 procent sjukhusvård. Vissa riskgrupper som har kroniska sjukdomar är mer utsatta. Detta gäller personer med diabetes och astma, kol och hjärt-kärlsjukdom. Även patienter med kroniska lever- och njursjukdomar drabbas oftare.

Prevenar 13 är mycket brett använt i hela välden och ingår i vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Vaccinet är sedan tidigare redan godkänt för äldre och riskindivider.

I samband med godkännandet uppdaterades även produktresumén med att inkludera studiedata från Capita-studien. Undersökningen inkluderade 85 000 personer över 65 år och är en av de största dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerades studierna som undersökt ett vaccins effekt bland vuxna. Studien visade att Prevenar 13-vaccinerade personer hade 45 procent färre första episoder av samhällsförvärvad lunginflammation orsakad av pneumokocker än personer som fick placebo.