Annons

Placeboeffekt även utan piller

Det vi kallar placeboeffekt är egentligen inte en utan flera effekter.
Den uppkommer också även om försökspersonen inte får någon uttalad
placebobehandling. Det menar australiensiska forskare som skrivit en
översiktsartikel i Lancet.

19 feb 2010, kl 12:21
2

Annons

Placeboeffekten är et inom vetenskapen välkänt fenomen. Det beskriver hur personer som ingår i vetenskapliga studier som kontrollgrupp och som inte får en verksam behandling, ändå kan uppleva sig bli bättre. Ibland beskrivs effekten vara så stor att placebo inte är tillförlitlig som jämförande behandling i studier. I det senaste numret av Lancet har australiensiska forskare gått igenom de biologiska, kliniska och etiska aspekterna av placeboeffekten.

De kommer i sin översiktsartikel fram till att det vi kallar placeboeffekt kan ta många olika uttryck. Dels finns det psykologiska aspekter där studiedeltagarna kan uppleva sig bättre på grund av sin förväntan att bli bättre och en stark önskan att bli symptomfri.

Även laboratorietester visar att det finns placeboeffekt.
Från ett neurobiologiskt perspektiv har den mesta forskningen runt placeboeffekter gjort på smärtstillande effekt och framförallt endogena opioider. Enligt författarna visar forskning att i studier där försökspersoner först fått en verksam opiat som bytts ut mot placebo så forsätter den smärtlindrande effekten som medierats via samma mekanism. Däremot i studier av andra typer av smärtstillare är det helt andra typer av smärtlindring som uppstår med placebo.

En av de viktigaste slutsatserna som presenteras i artikeln är att det inte behövs någon placebo för att få placeboeffekt. Studier visar att i försök där patienterna får aktiv substans eller placebo administrerat utan någon kontakt med vårdpersonal, till exempel via en datoriskerad injektionspump, i allmänhet får sämre resultat är patienter som får sin behandling av vårdpersonal. Den som vet att den får en behandling och som får den i kontakt med vårdpersonal blir alltså bättre än de som inte interagerar med personal.

Författarna diskuterar också om placebobehandling kan användas kliniskt som en metod, utan att patienten vet om det. Detta, resonerar det, kan tyckas vara en bra idé men medför många etiska svårigheter och går emot mycket av det som vetenskapen står för.

De avslutar med att säga att fler studier, både laboratorieförsök och kliniska behövs för att utreda olika typer av placebo och vilken effekt dessa har.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Andra påverkningar än piller är mer verkningsfulla. Ex. tillfälliga förbättringar vid stark emoptionell påverkan som vidfrälsningsmöten. Gud är den optimala placeboeffekten! Det är inte att nedvärdera gud utan att påpeka människans inre gudomliga förmåga.