Annons

Osäkert om oral antibiotika är bäst

I Norge har forskare försökt bringa klarhet i frågan om antibiotika
lämpar sig bäst att ge oralt eller intravenöst. Slutsatsen är att det
är svårt att avgöra.

19 feb 2010, kl 11:05
0

Annons

Det är det norska statliga Kunnskapssenteret som arbetar med att utvärdera behandlingsmetoder inom vården som tagit en närmare till på antibiotikabehandlingar. Anledningen är att man ville se om behandling med oralt administrerad antibiotika är bättre än intravenöst.

Nackdelarna med antibiotika i tablett- eller flytande form är att upptaget hos patienten är osäkert. Med intravenös behandling kan dosen kontrolleras mer exakt men att ge det intravenöst kan leda till komplikationer och kräver mer insatser från vårdpersonalen.

Resultaten från Kunsskapssenteret är att det är osäkert vilken form som är bäst. Främst beror det på att den dokumentation som finns är bristfällig så det bli svårt att dra några slutsatser.
– Våra fynd visar på att et saknas dokumentation av hög kvalitet på området. Vi behöver mer och bättre forskning i alla de Skandinaviska länderna, säger Ingvil Saeterdal som lett det norska projektet.