Annons

Pharmacia kritiseras för oetiskt studiestopp

Publiceringen av den i förtid stoppade Convince-studien ställer forskningsetiken på sin spets. Att stoppa en studie av affärsmässiga skäl är oetiskt menar ledarskribenter i JAMA.

19 maj 2003, kl 11:04
0

En bruten pakt mellan forskare och patienter. Så benämner ledarskribenter i ett aprilnummer av tidskriften JAMA den situation där kliniska studier stoppas innan de är klara för att pengar ska sparas. Ämnet aktualiseras på nytt genom publiceringen av Convince-studien i samma nummer.
Behandling med kalciumantagonisten verapamil skulle jämföras med behandling med antingen atenolol eller hydroklorotiazid i Convince-studien. 16 602 patienter inkluderades i studien som startade 1996 men som sedan stängdes år 2000 på grund av kommersiella skäl. Målet för studien var satt till 2 246 händelser bestående av första hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulärt dödsfall. När studien avslutades hade endast 729 händelser räknats in.
?Ansvarsfullt utförande av medicinsk forskning involverar en social förpliktelse och ett moraliskt ansvarstagande som övergår kvartalsrapporter eller bytet av vd?, enligt ledaren som också menar att studiestoppet bryter mot Helsingforsdeklarationen.
? Att stoppa en studie av enbart marknadsmässiga skäl strider mot oskrivna och skrivna regler för den globala industrin, säger Richard Bergström, vd på Läkemedelsindustriföreningen.

Frestande i fusionstid
Convince-studien startades av Searle som sedermera blev Pharmacia som nu har köpts upp av Pfizer. Företaget har enligt JAMA inte lämnat någon detaljerad beskrivning till varför studien stoppades. Bergström, som inte vill uttala sig just om Convince-studien, menar dock att det i vissa fall kan vara frestande för ekonomer och marknadsfolk att stoppa studier i förtid i en tillvaro av ständiga företagsfusioner.
? Men här måste de medicinska cheferna visa sig starka och stå emot pressen från marknaden. Annars blir det dålig PR för företaget och stora svårigheter att rekrytera både patienter och läkare i framtiden.

Tvång ingen lösning
Varken Pharmacia eller forskarna kände till resultaten från Convince-studien innan den stoppades och enligt JAMA rekommenderade säkerhetskommittén att studien skulle fortsätta. Enligt Peter Höglund, ordförande i arbetsgruppen för forskningsetik vid Vetenskapsrådet, är det beklagligt när studier stoppas på grund av kommersiella skäl men inte mycket man kan göra åt det.
? Det går inte att tvinga någon som inte är intresserad att fullfölja ett forskningsprojekt. Systemet bygger på en frivillighet och många yttre orsaker kan inträffa. Det kan till exempel hända att något annat projekt publiceras som påverkar det egna projektet. Företagsekonomiska överväganden måste också försvaras inför aktieägarna. Man borde inte kunna hamna i denna situation men det är svårt att hitta system som gör att man kommer undan, säger Höglund.