Annons

Pfizer är det mest fällda företaget hos IGM och NBL

2003 svarade Pfizer för 30 procent av fällningarna hos IGM. Anledningen är en offensiv marknadsföring av många stora produkter, samt en bristande intern kontroll under sammanslagningen med Pharmacia.

22 jan 2004, kl 16:04
0

Under 2003 har IGM hanterat 91 ärenden. Av dessa har 50 haft fällande utgång och Pfizer, inklusive uppköpta Pharmacia, har figurerat i 15 av dessa. Ett preparat, det nyintroducerade Bextra, står för sju av dessa.

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, har haft 37 avslutade ärenden, med merparten fällda.

? Pfizer har debiterats två till tre gånger mer än Astrazeneca, som ligger på andra plats, om man ser till totalsumman av debiterade IGM- och NBL-avgifter, säger Torsten Brink på NBL.

Hans förklaring till att Pfizer ligger i topp är den turbulenta sammanslagningen med Pharmacia som verkställdes under 2003.

? Den interna kontrollen fallerade under sammanslagningen.

Men han lyfter också fram att Pfizer är det största företaget i landet med en stark marknadsföring inom många områden.

? Det här är absolut ingen bra reklam för företaget, anser Torsten Brink.

Bättre intern kontroll

På Pfizer ser man allvarligt på att man är det mest fällda företaget.

? Som marknadsledare blir man av naturliga skäl utsatt för särskild uppmärksamhet och granskning, inte minst från konkurrenterna. Fällningarna är ett problem eftersom det kan påverka förtroendet för Pfizer, säger Rolf Gulliksen, tf informationsdirektör på Pfizer.

För att råda bot har Torsten Brink i december lett två utbildningsdagar på Pfizer med totalt 110 deltagare.

? Vi har också genomfört en detaljerad genomlysning av alla våra marknadsföringsaktiviteter och processer för att kvalitetssäkra vår marknadsföring och kundrelationer. Vi har dessutom skräddarsytt en omfattande utbildning för alla berörda medarbetare för att försäkra oss om att alla är väl förtrogna med de regler och avtal som finns, säger Rolf Gulliksen.

Han tycker generellt att det egenåtgärdssystem som finns är bra. Vid sidan av ökad följsamhet till reglerna, ser han ett behov av tydligare regler.

Men varken Göran Wennersten eller Torsten Brink håller med om det.

? Bättre intern kontroll och ökad kunskap om regelverket är viktigare, anser Göran Wennersten på IGM.

? Framför allt i sjukvården och i landstingen. Industrin har systematisk utbildning inom detta och system för att ta hand om avvikelser. Det saknas helt inom sjukvården, säger Torsten Brink.

Han menar också att många ärenden ofta handlar om svåra tolkningsfrågor där alla omständigheter måste beaktas.

? Reglerna är inte särskilt lätta att tolka och leva efter. Det är också så att ärendena hos IGM/NBL inte alltid leder till att det ansvariga företaget fälls. Även friande utslag innebär många gånger en utveckling av reglerna och kan vara en god hjälp för den framtida tolkningen.

Stort informationsbehov

På frågan vad Pfizer skulle vilja göra, men inte kan göra i dag, svarar Rolf Gulliksen:

? Vi skulle vilja tillfredställa de stora informationsbehov som finns hos patienter och anhöriga.

Men det är inte samma sak som reklam till konsument.

? Först vill vi se till att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete mellan alla parter inom hälso- och sjukvården. När tiden är mogen och övriga parter stödjer detta, ställer vi oss positiva till marknadsföring direkt till konsument, säger Rolf Gulliksen.

Avmattning

2003 var ett rekordår för NBL med 47 nyinkomna ärenden. Torsten Brink tror inte att han kommer vara sysslolös under 2004 heller, speciellt som landsting och läkemedelskommittéer vaknat till och gör fler anmälningar.

Göran Wennersten ser dock en tendens till avmattning för 2004.

? Det har varit en liten dämpning under hösten. Det känns som att det är färre aktiviteter och mindre annonsering. Men vi får se hur det blir ? om ett år.