Annons
Personalstöd halverade antibiotika till äldre
Foto: Erik Andersson

Personalstöd halverade antibiotika till äldre

När vårdpersonal utbildades sjönk användningen av antibiotika mot urinvägsinfektion på äldreboenden.

24 mar 2023, kl 06:38
0

Mer kunskap hos vårdpersonal kan minska förskrivningen av antibiotika till äldre personer. Och detta utan att riskerna för komplikationer ökar. Det visar en internationell studie som publicerats i British medical journal.

Studie i fyra länder

Forskning och erfarenhet har visat att misstänkt urinvägsinfektion hos äldre leder till antibiotikaförskrivning oftare än vad som är medicinskt motiverat. För att möta det problemet utvecklade forskare i ett internationellt samarbete en utbildning som syftar till att minska onödig förskrivning av antibiotika. Utbildningsinsatsen utvärderades i en studie som omfattade drygt tusen personer på 38 äldreboenden i Nederländerna, Norge, Polen och Sverige.

Halverad förskrivning

Utbildningsinsatsen består av teori och diskussioner i smågrupper kring hur vårdpersonal på bästa sätt kan ta hand om äldre med misstänkta urinvägsinfektioner. Insatsen innehåller även ett beslutsverktyg med tillhörande utbildnings- och informationsmaterial. Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fick även ta fram lokala handlingsplaner för arbetsplatsen. De följde även upp dessa planer.

Resultaten visar att utbildningsinsatsen halverade antalet behandlingar med antibiotika mot urinvägsinfektioner, jämfört med förskrivningen i en kontrollgrupp.

Inte fler komplikationer

Studien visar också att säkerheten för patienterna inte sjönk. Det var ingen skillnad mellan grupperna när det gällde komplikationer, sjukhusinläggningar eller dödsfall efter urinvägsinfektioner.

– På grund av det tilltagande problemet med antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Äldre är dessutom mer känsliga för biverkningar av antibiotika. Därför är det fantastiskt att utbildningsinsatsen lett till en halverad användning av urinvägsantibiotika hos äldre med bibehållen säkerhet, säger forskaren Pär-Daniel Sundvall, Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Efter utbildningsinsatsen var antalet förskrivningar av antibiotika 0,27 per person och år, mot kontrollgruppens 0,58 förskrivningar. Studien genomfördes under perioden september 2019 till juni 2021.

I Sverige deltog 207 äldre personer. Till skillnad från övriga tre länder syntes här ingen skillnad på förskrivningen före och efter utbildningen. Forskarna förklarar detta med att förskrivningen redan var låg vid starten samt att andelen demenssjuka personer var lägre här än i de andra länderna. Demenssjukdom hos patienten kan försvåra att göra en korrekt diagnos vid misstänkt urinvägsinfektion.