Annons

Patientperspektiv och alternativmedicin ? nyheter i Läkemedelsboken 97/98

Den nya upplagan av Läkemedelsboken kommer ut i mitten av maj. En av nyheterna är att patienterna får ett eget avsnitt samt att det för första gången finns ett kapitel om alternativmedicin. ? Hälsokostpreparat är inte alltid oskyldiga ur biverkningssynpunkt och interaktionssynpunkt, säger Thomas Ihre, ordförande i redaktionskommittén.

20 jul 2002, kl 16:26
0

Annons

En av nyheterna i Läkemedelsboken 97/98 är att det finns ett antal kapitel av administrativ och ekonomisk natur. Läkemedelsreformen presenteras liksom läkemedelsmarknadens utveckling.
? Det finns ett avsnitt om vad samhället skall betala, säger Thomas Ihre. Skall exempelvis potensbefrämjande medel belasta läkemedelskontot eller skall patienterna betala dessa preparat själva? Vi tycker detta kan vara intressant. Ekonomi genomsyrar naturligtvis i mycket hög grad dagens sjukvård och påverkar läkemedelsmarknaden.


Patienten får ett avsnitt
Det finns ett avsnitt om hur det upplevs att vara patient som har skrivits av Tom Wall på Apoteksbolaget.
? Vi har i varje upplaga haft med någon som har skrivit lite fritt ur hjärtat, säger Thomas Ihre. Det innehåller ofta lite tillspetsade frågeställningar.
I den nya upplagan har man tagit upp frågan om läkarnas relation till patienten: Hur är det med information om behandling? Hinner man med riktigt? Borde man vara lite mer lyhörd för patienternas behov?
? Det är kanske ett lite provokativt kapitel, säger Thomas Ihre.
En del kommer nog att undra varför det är med i Läkemedelsboken. Avsnittet är i mycket Tom Walls egen fatabur. Det är kanske mer ett avsnitt som man läser en gång till skillnad mot de andra avsnitten som används för att slå i.
Naturläkemedel
En helt ny giv är kapitlet om alternativmedicin. Karl-Otto Aly, som har varit chef för Tallmogården, har skrivit kapitlet tillsammans med Anna-Karin Furhoff som är allmänmedicinare. Det är skrivet med utgångspunkt att tala om för läkare och sjukvårdspersonal inom skolmedicinen vilka medel patienter som får alternativmedicinsk behandling kan tänkas äta och för vilka sjukdomar.
? En del av dessa medel har interaktioner som är viktiga att känna till och de finns angivna i boken, säger Thomas Ihre.
Han påpekar att avsikten inte har varit att ge en heltäckande bild av alternativmedicin. Det handlar till största delen om naturläkemedel och inte så mycket om annan behandling. Man har försökt hålla det neutralt och rätt upp och ner redovisa vilka alternativläkemedel som används och för vilka åkommor. Det är alltså mest mot bakgrunden av interaktioner och biverkningar som avsnittet har tagits med.


Antibiotika och resistens
Det finns ett nytt kapitel om antibiotika och resistens. Det har funnits med i tidigare upplagor men avsnittet integrerades med kapitlen om infektioner och lungmedicin.
? Men vi fick reaktioner på det, många vill ha ett samlat kapitel om antibiotika, säger Thomas Ihre.
I den nya upplagen är antibiotika-avsnittet lite bredare beskrivet med utgångspunkt från antibiotika: Vilka typer av infektioner och stammar är antibiotika verksamt emot. Ofta går man den omvända vägen och börjar med sjukdomen för att sedan ange vilket läkemedel som skall användas.


Övriga nyheter
Kostnadsjämförelserna och sökordsregistret har utökats i den nya upplagan. Sjukdomar som fått egna kapitel är exempelvis Multipel skleros och Mystenia gravis. Övervikt har fått ett eget kapitel som bland annat är lite mer fokuserat på barn och övervikt än tidigare. Man har delat på kapitlet om ont i ryggen i ett speciellt kapitel för nacke och skuldra och ett för ländryggen. Smärtbehandling finns samlat i ett omarbetat kapitel. Det är ett viktigt och aktuellt avsnitt -? smärtbehandling har ofta varit ett eftersatt område menar Thomas Ihre.
? Övriga nyheter är uppdateringar av kapitlen och nya författare, säger han. Den nya Läkemedelsboken är faktiskt några sidor kortare. Vi har komprimerat den trots att vi har lagt till ett antal nya kapitel. Vi tror att många kapitel har vunnit på att förkortas något.