Unga kunder utnyttjar apotekskrediten flitigast

En ny kreditkund varannan dag. Det är det genomsnittliga utfallet för apoteken av de första tre månaderna när kunderna kan köpa receptläkemedel på kredit. Yngre personer utnyttjar möjligheten mer flitigt än äldre.

20 jul 2002, kl 16:25
0

Sedan årsskiftet kan kunder köpa receptbelagda läkemedel på kredit. Det innebär att man inte behöver betala mer än 112 kronor per månad. Kreditsystemet infördes för att mildra konsekvenserna av den försämrade läkemedelssubventionen som infördes 1 januari.
Under första kvartalet öppnades 38 900 kreditkonton på landets drygt 900 apotek. Det innebär i genomsnitt 505 nya konton varje dag apoteken hålls öppna.
? Det är mindre än jag trodde innan systemet startade, säger David Andersson, rättschef på Apoteksbolaget.
De kunder som väljer kredit får varje månad efter inköpsmånaden en faktura på 108 kronor plus en aviseringsavgift på 4 kronor, totalt 112 kronor tills skulden är betald. På fakturan framgår nya köp, försäljningsdatum, försäljningsställe och belopp.
I slutet av mars var den totala kreditvolymen uppe i 25,5 miljoner kronor. Det motsvarar en skuld på 657 kronor per konto.
Äldre människor är mer flitiga kunder än yngre. Men de äldre betalar, (av gammal vana?), i större utsträckning kontant. Yngre människor har växt upp i en tid där krediter är en självklarhet på annat sätt. Det avspeglas också i statistiken över vilka det är som utnyttjar kreditmöjligheterna, se tabell.


Lugn start
Med fakturan följer också ett blankt inbetalningskort, som man kan använda om man vill betala mer än minimibeloppet. Många har utnyttjat den möjligheten hittills. Den genomsnittliga betalningen låg på 159 kronor under första kvartalet.
? Det innebär att 3,1 miljoner kronor av kreditvolymen betalats in. Det är mer än vad som aviserats under samma period. Jag måste tillstå att jag i höstas hade en del vildvuxna tankar om att det kunde bli besvärligt att hantera till exempel kreditförluster, säger David Andersson.
Visserligen har det ännu inte gått så lång tid. Ännu har inga ?dåliga betalare? uppstått. Den hittills visade ?betalningsmoralen? inger dessbättre ingen oro.
Gången är att om man inte betalar efter den första aviseringen skickas en påminnelse ut. Då har beloppet ökat med påminnelseavgiften 45 kronor. Om man då inte betalar inom åtta dagar skickas ytterligare en påminnelse ut i form av krav på förtida betalning. Även denna påminnelse kostar 45 kronor extra.


Inkasso kostar 150 kronor
Därefter tar man ställning till om ärendet ska drivas till inkasso. Om så sker är inkassoavgiften 150 kronor.
? Gången i det hela sker i enlighet med konsumentkreditlagen och inkassolagen. Vi följer precis samma regler som gäller för andra konsumentkrediter, säger David Andersson.
Dock finns en nyansskillnad. För normal konsumentkreditgivning gäller kommersiella villkor. David Andersson påpekar att för Apoteksbolaget gäller även en socialpolitisk dimension.
? Vårt kreditsystem kom till för att skydda utsatta grupper. Därför måste det också få kosta, säger han.
Så småningom måste bolaget ta ställning till hur man ska hantera de ?dåliga betalarna?. Det blir en avvägning mellan att tillämpa kreditreglerna korrekt och att ta ställning till när en det kostar för mycket att driva in en liten skuld.
? Ännu har vi ingen person avsatt för att hantera de frågorna. Så de hamnar till att börja med förmodligen på mitt bord, säger David Andersson.