Parallellimport försvåras i utvidgat EU

Parallellimport från åtta av de länder som nästa år går med i EU kommer att försvåras enligt ländernas anslutningsavtal. Men avtalet strider mot principerna om fri rörlighet, menar parallellimportörer.

16 jun 2003, kl 13:39
0

Annons

? Efter anslutningen av Spanien och Portugal blev det en väldig skjuts på parallellimporten. I ett antal domar drog den forskande industrin det kortaste strået eftersom den fria rörligheten ansågs vara helig. Det vill vi inte bli utsatta för igen, säger Olle Hagberg på Läkemedelsindustriföreningen.
Önskemålen hörsammades inom EU. För åtta av de tio länder som ansluter sig till EU nästa år har en särskild mekanism skrivits in i anslutningsavtalen. Den innebär att det företag som har patent på ett läkemedel kan förhindra parallellimporten från en ny medlemsstat. Detta under förutsättning att företaget ansökt om godkännande för läkemedlet inom EU vid en tid då produkten inte var patentskyddad i den nya staten.
? Det här strider mot EU:s fundamentala princip om fri rörlighet av varor inom EU. Läkemedelsindustrin har varit framgångsrik i sin lobbyverksamhet, säger Fredrik Persson, ordförande i föreningen för parallellimportörer av läkemedel.

Måste meddela
Dessutom säger avtalet att det företag som ändå tänker parallellimportera ett läkemedel som täcks av paragrafen måste meddela originaltillverkaren en månad innan ansökan. Enligt Fredrik Persson är det oklart vad det ska tjäna till.
? Genom detta tillägg lämnas ändå dörren öppen eftersom det inte kan tolkas som ett förbud att parallellimportera från de nya medlemsstaterna. Men när industrin får meddelandet kommer de ändå självklart att säga nej till att vi parallellimporterar.
Mekanismen kan därför enligt Fredrik Persson öppna upp för tvister som måste avgöras i domstol.