Så vill branschen öka parallellimporten
Foto: Istock

Så vill branschen öka parallellimporten

Ökad parallellimport kan hjälpa mot läkemedelsbristerna, framhåller branschorganisationen Läkemedelshandlarna.

26 mar 2024, kl 09:57
0

Genom att öka parallellimporten skulle Sverige kunna avhjälpa fler brist- och restsituationer. Det skriver parallellimportörernas branschorganisation Läkemedelshandlarna i sin första branschrapport som belyser utvecklingen 2023.

Läkemedelshandlarna förklarar att värdet på den svenska kronan är den enskilda faktor som är allra mest avgörande för hur mycket läkemedel som kommer till Sverige genom parallellimport. Men, framhåller branschföreningen, myndigheter och beslutsfattare skulle ändå kunna bidra till att öka parallellimporten genom vissa anpassningar av regelverken.

Förslag för att öka parallellimporten

Därför föreslår Läkemedelshandlarna fem åtgärder för att öka parallellimporten av läkemedel, särskilt i rest- och bristsituationer.

Branschföreningen vill bland annat se kortare handläggningstider. Både när Läkemedelsverket ska godkänna ett parallellimporterat läkemedel och när Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska besluta om pris på det.

Ett annat förslag handlar om bättre samarbete mellan Läkemedelsverket, TLV och parallellimportörerna “så att vi gemensamt kan agera för att försöka lösa en befarad bristsituation”.

Vill ha flexiblare priser

Läkemedelshandlarna förordar också mer flexibel prissättning för att det ska bli lönsamt att köpa in ett parallellimporterat läkemedel i en bristsituation och ett system med vilande försäljningstillstånd.

Det sistnämnda för att det ska gå fortare att återintroducera parallellimporterade läkemedel.

Branschorganisationen kräver också att något görs åt vad man kallar “bagatellsänkningar” av läkemedelspriser. Enligt Läkemedelshandlarna gör läkemedelsföretag ibland mycket små prissänkningar enbart för att slippa konkurrens från parallellimport inom periodens-vara-systemet som ju premierar det billigaste läkemedlet.

Möjligheten till sådana prisändringar med några få kronor vill Läkemedelshandlarna att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, justerar.