Antibiotikaökning till äldre förbryllar

Användning av antibiotika bland äldre ökar medan den minskar hos barn, visar en färsk rapport från Strama. Orsakerna ska nu utredas.

16 jun 2003, kl 13:38
0

Annons

Förskrivningen av antibiotika i Sverige ligger kvar på låga nivåer jämfört med andra länder. Det visar visar en rapport för år 2002 från Strama, Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

?Vi är nöjda med att vi har lyckats få ner användningen bland barn och vuxna. Bland personer över 80 år är situationen dock en helt annan och där har skett en 50-procentig ökning sedan början av 90-talet, säger professor Otto Cars, ordförande i Stramas nationella grupp.

Ökningen bland äldre kommer delvis som en överraskning för författarna, då man tidigare inte på samma sätt analyserat förskrivningen i åldersgrupper. Enligt Otto Cars är det svårt att säga vad stegringen beror på, men han misstänker orsaker som slentrianmässig förskrivning och för långa behandlingstider.

? Vi har satt i gång en forskningsstudie på äldreboenden som ska ge svar på vem som får antibiotika på vilka indikationer och hur förskrivningen uppstår.

Otto Cars framhåller också att kampanjen att minska förskrivningen av kinoloner vid nedre urinvägsinfektioner har fått effekt då man jämfört med 2000 sett en stor minskning av denna förskrivning till kvinnor.